..:: ĐẠI LỄ KHAI ĐẠO NĂM THỨ 93 (12-10-2017) - UNESCO VIỆT NAM cấp Bằng Chứng nhận Ngày Khai Đạo Cao Đài (25/09/2016) ::..

BÀI PHÁT BIỂU CỦA HỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CHỈNH BẾN TRE


PHÁT BIỂU CỦA HỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CHỈNH ĐẠO

BẾN TRE  NHÂN KỶ NIỆM NGÀY KHAI TỊCH ĐẠO CAO ĐÀI

TẠI NAM-THÀNH THÁNH THẤT (23 tháng 8  Kỷ Sửu - 2009)

Kính chư Chức sắc,

Kính Quý khách,

Kính Ban Tổ chức cuộc lễ,

      Hôm nay, nhân Ngày kỷ niệm Khai Tịch Đạo tôi xin được phép của Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh có đôi điều xin được bày tỏ cùng chư quý vị !

       Nền Cao-Đài khai minh tại Nam phần Việt Nam nay đang ở tuổi 84. Cơ Đạo đã được khơi mạch buổi đầu từ khi quý Chức sắc Tiến bối họp lại làm tờ Khai Đạo trình với Nhà cầm quyền lúc bấy giờ. Tôn chỉ mục đích của nền Đạo nêu rõ ở nội dung tờ Khai Đạo. Giây phút thiêng liêng ấy được toàn Đạo xem như thời điểm có ý nghĩa rất đặc biệt. Nam Thành Thánh thất trước đây là Thánh thất Cầu Kho, hằng năm tổ chức Lễ kỷ niệm ngày 23 tháng 8 Âm lịch nhằm thể hiện tinh thần đạo đức thủy chung, đồng thời nhơn đây kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai liền mạch của Mối Đạo Trời.

       Đọc lời văn trong tờ Khai Minh Đại Đạo lòng người ai có đức tin về nền Đại-Đạo cũng tỏ lòng cảm kính ! Những vị ký tên vào tờ Khai Đạo đã thể hiện rõ lập trưởng đạo đức thuần hậu qua 6 điểm do các vị nêu ra. Nhân giờ phút linh diệu nầy, tôi xin phép nhắc lại đoạn kết: “Chủ ý của chúng tôi là muốn làm sao cho nhân loại được cộng hưởng cuộc hòa bình như buổi trước. Được như vậy, chúng sanh sẽ thấy đặng thời kỳ mới mở cực kỳ hạnh phúc không thể tả đặng. Chúng tôi thay mặc cho nhiều người An-Nam mà đã nhìn nhận sở hành của chúng tôi và đã ký tên vào Đạo tịch ghim theo đây đến khai cho quan lớn biết rằng kể từ ngày nay, chúng tôi đi phổ thông Đại-Đạo khắp tinh cầu”.

      Qua đây, đã thể hiện rõ phẩm cách đức độ của các Bậc Tiển nhân có công khai sinh Tịch Đạo.

Kính thư Quý khách và toàn Đạo,

      Sau 84 năm, nền Đại-Đạo đã được phổ hóa trên khắp địa cầu, thời kỳ mới cực kỳ hạnh phúc như người trước ước mơ là điểm sáng mà người sau đang tạo dựng là hướng tới ngày THÀNH ĐẠO.

      Hôm nay, chúng tôi và chư Chức sắc, chư Đạo tâm cùng Quý khách về đây dự Lễ kỷ niệm trong điều kiện nước Việt-Nam đang có vị thế từ một nước mất chủ quyền khi Khai Tịch Đạo đến một non sông thống nhất, chủ quyền dân tộc được xác lập và có vị trí cao đẹp trên trường quốc tế. Phần cơ Đạo sau 84 năm đã ứng hiện với lời dạy của Ơn Trên và người trước nêu ra. Người Đạo Cao-Đài bao giờ cũng muốn hiệp nhứt, quy nhứt, thống nhứt tuy điều đó chưa đến nhưng ý hướng đó nhứt định sẽ đến khi mà con Đức Chí-Tôn hiểu ra chơn lý Đại Đồng như tôn chỉ Đại Đạo đã nêu lên buổi đầu.

Monsieur Gouverneur Le Fol Ngài Quyền Thống đốc Nam Kỳ lúc bấy giờ,

       Về dự lễ hôm nay, lòng người Cao-Đài nói chung, người Đạo Cao- Đài Ban Chỉnh Đạo nói riêng ai ai cũng xem Nam-Thành Thánh thất là Di tích lịch sử của toàn Đạo. Việc Ban Quản lý tổ chức xây dựng lại cho đàng hoàn hơn, to đẹp hơn để xứng tầm với nơi Khai Tịch Đạo.

      Hội Thánh Cao-Đài Ban Chỉnh sẵn lòng góp sức tô bồi Thánh tích huyền diệu này. Ngày nay, con cái Đức Chí-Tôn đã tạo mối giao lưu thân hữu trong tình cảm yêu thương giao hòa do đấng Cha lành chan rưới. Nhiều cuộc họp đã thảo ra cho Chức sắc, Đạo tâm các Hội Thánh và tổ chức Cao-Đài gặp gỡ trao đổi để chung tâm hiệp lực lo mở mang nền Đại-Đạo. Thời gian qua các cuộc họp ở Hội Thánh Minh-Chơn-Đạo, Hội Thánh Cao-Đài Ban Chỉnh Đạo đạt kết quả tốt đẹp. Tạp chí Cao-Đài số 1 ra đời có sự góp mặt của Nam Thành Thánh thất đã tạo không khí hiệp một thật là tốt, mà trước đây chưa có điều kiện thực hiện. Tương lai đang mở ra với nhiều hy vọng tươi sáng … Tạp chí Cao Đài số 2 mừng ngày Đại lễ Đức Phật Mẫu sắp ra đời.

Kính thưa quý vị,

      Nam Thành Thánh thất đang xây dựng, Ban Quản lý kêu gọi toàn Đạo chung tay góp sức để công trình sớm hoàn thành, Thánh tích được hoàn thiện hầu có đủ chỗ cho toàn Đạo về dâng lễ, họp mặt. Hội Thánh và toàn Đạo Ban Chỉnh Đạo xin hưởng ứng lời kêu gọi với tinh thần của ít lòng nhiều …

       Mong sao ngôi Thánh tích sớm hoàn thành trong tinh thần :

“Chẳng quản đồng tông mới một nhà

Cùng nhau một Đạo tức một Cha”.

     Sau hết, kính cầu nguyện Ơn Trên Đức Chí-Tôn, Đức Phật-Mẫu, Cửu Vị Tiên Nương và chư Phật, Tiên, Thánh, Thần ban hồng ân huệ phúc cho toàn thể chư Quý vị !

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

--------------------------------------------------------------------------------------------

KHAI TỊCH ĐẠO VÀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ VÕ VĂN TƯỜNG

Tien_Boi_Nguyen_Van_Tuong

     Sự kiện Khai Tịch Đạo của Đạo Cao Đài gắn liền với ông Võ Văn Tường, người đã thể hiện đức tin tuân phục Đức Chí Tôn và dũng khí dám dùng nhà của mình để làm nơi tụ họp hơn 240 người trong đêm 23 tháng 8 Bính Dần (29 Septembre 1926), một lượng người đông đúc như một đám tiệc lớn.

    Nguyên ông Tường là nhân viên thông ngôn của Cảnh Sát quận nhì Sài Gòn (thuộc Pháp) lúc bấy giờ. Hơn ai hết, ông là người hiểu rõ những họat động liên quan đến nhóm tín đồ Cao Đài cầu cơ đang bị chính quyền thuộc địa cho nhân viên theo dõi chặt chẽ. Bởi vì chính ông, trước đó ít lâu, đã là một trong những nhân viên phải thi hành nhiệm vụ này cùng các nhân viên khác như Trần Văn Tạ, Quản Báo [1] v.v…

    Được thuyết phục bởi đạo lý và huyền diệu thiêng liêng, ông Tường đã nhập môn cầu Đạo và sau một thời gian ngắn ông được Đức Chí Tôn ân ban phẩm Lễ Sanh vào ngày 14 tháng 5 Bính Dần [2]. Là một trong bốn vị Lễ Sanh đầu tiên của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

   Ông Tường cũng đã độ dẫn cả gia đình theo đạo Thầy tham gia hành đạo. Ngày 15.7.1926 khi dạy về việc hành lễ tại Vĩnh Nguyên Tự, người con trai là Nguyễn Văn Tri đã được Thầy ban ân cùng 3 đồng nhi khác cầm cờ trấn đàn:

    Cho đến thời điểm hạ tuần tháng 8 Bính Dần, ông Tường mới chỉ ở phẩm Lễ Sanh, chưa được dự vào hàng chức sắc. Là người đang làm việc cho chính quyền, hơn ai hết ông hiểu những hậu quả bản thân và gia đình sẽ phải gánh chịu nếu có liên quan đến những hoạt động bị cấm theo pháp luật hiện hành. Phải tin tưởng mạnh mẽ vào mục đích chính đáng của việc phải làm, phải có lòng tin vào đức hạnh nhân thân của chư bạn đạo nhưng đồng thời cũng phải có tinh thần dám hy sinh vì “nghĩa lớn” nếu như lỡ có điều gì bất trắc, và trên hết là đã đặt trọn lòng tin vào Đức Chí Tôn và Đại Đạo cho nên khi được Thầy dạy sắp đặt thờ phượng tại tư gia để sau Đại Từ Phụ có việc dùng, ông Tường sốt sắng tuân hành Thánh lệnh.

    Sau đó, khi Đức Chí Tôn dạy :

“… Thầy ban ơn cho các con… Tốt hơn, các con hội đủ mặt tại nhà Tường Thầy sẽ dạy việc phổ độ.

    Ông đã dũng cảm mời đón chư Thiên Phong Chức Sắc cùng đồng đạo về nhà mình ở con “lộ Galliéni hẻm số 237 bis” [3], nay là hẻm số 202 Cô Bắc quận nhứt thành phố Hồ Chí Minh, để hội họp soạn thảo văn bản Khai Tịch.[4]

    Khi đã thảo luận soạn thảo xong văn bản, quý vị lập đàn tại chỗ. Đức Chí Tôn giáng cơ dạy :

Các con lấy tên cả môn đệ Thầy có mặt tại đây ngày nay … nam và nữ mà đem vào tờ Khai Đạo. Còn bao nhiêu thì mặc kệ. Ấy là kẻ vô phần.

    Trong danh sách ký tên hiện diện trong buổi họp lịch sử đó, toàn thể gia đình của ông Tường đều ký tên.[5]

    Danh sách theo thứ tự như sau: trong phần danh sách nữ phái, người phối ngẫu là bà Đặng Thị Kề vinh dự ký tên ở vị trí số 19, người con gái Nguyễn Thị Phẩm ở vị trí số 24, bà mẹ là Võ Thị Quyên ở số 29 và ở phần danh sách nam phái ông Tường ký tên ở số 65 [6] với tên là Nguyễn Văn Tường [7], người con trai Nguyễn Văn Tri ký tên ở vị trí số 78.

     Sau khi lấy đủ danh sách và chữ ký của những người hiện diện, quý vị lập đàn tái cầu. Thầy dạy ông Mỹ Ngọc (Cao Quỳnh Diêu) đọc từng tên một, đến tên nào được cơ gõ xuống bàn thì vị ấy được đưa vào danh sách trực tiếp chánh thức đứng trong Tờ Khai Tịch Đạo.

     Và trong danh sách 28 vị có vinh dự được Thầy ân ban trách nhiệm chánh thức đứng tên khai thông nền quốc Đạo, ông vinh dự được ở vị trí số 16 với tên là: Nguyễn Văn Tường, thông ngôn Sở Tuần Cảnh Sài Gòn. Và chắc rằng ông cũng đã tháp tùng cùng phái đoàn đến gặp Thống Đốc Nam Kỳ Le Fol để trình tờ đăng ký về sự hiện hữu và hoạt động của nhóm tín hữu Cao Đài.

     Sau sự kiện trọng đại đó, hàng năm tại nhà của ông Tường đều có tổ chức lễ kỷ niệm cho đến năm 1938 mới dời về tổ chức ở Thánh Thất Cầu Kho [8]. Năm 1928 trong buổi lễ kỷ niệm vào ngày 23 tháng 8 Mậu Thìn, Ngài Thượng Trung Nhựt có nhắc:

Tôi rất hữu hạnh vì ngày nay được thay mặt trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đặng thổ lộ ít lời nhắc tích ngày kỷ niệm hôm nay. (…) Đấng Chí Tôn có dạy: Bàn cổ sơ khai nhơn sinh ư Dần cho nên ngày Đấng Chí Tôn mở đạo là ngày mồng một năm Bính Dần (...) Bước qua tháng 8 năm Bính Dần (…) bữa rằm Trung Thu khi cầu cơ thì Đấng Chí Tôn giáng kêu tôi dạy: phải cho môn đệ của Thầy tối 23 tháng 8 tựu tại nhà đạo hữu Tường đây (…).

Tới bữa 23 tháng 8 Bính Dần là ngày 29 Septembre 1926, chư đạo hữu tựu lại đây (…). Khi ấy có mặt  nơi đàn hết thảy 240 [9] vị đạo hữu nam nữ…[10]

     Ông Đoàn Văn Bản trong buổi lễ kỷ niệm sự kiện Khai Tịch được tổ chức ở Thánh Thất Cầu Kho vào năm Mậu Dần 1938 có nhắc lại tích xưa:

Bữa nọ, tiện sĩ cùng một vị đạo hữu là ông Lê Thế Vĩnh [11] đến viếng một đạo hữu khác là ông Nguyễn Trung Hậu tại ngã năm Chợ Lớn. Đương khi chuyện vãn, tay ông Vĩnh thình lình phát lên cử động run rẩy. Chúng tôi thường quen nên cho rằng Ơn Trên chuyển ông Vĩnh chấp bút. Chúng tôi bèn đưa giấy và viết chì cho ông Vĩnh. Quả thật, Đức Thượng Đế giáng bút dạy ba tôi phải lập tức trở về nhà ông Trần Duy Nghĩa lập đàn hầu Ơn Trên dạy việc. Ba tôi tuân y Thánh lệnh về nhà ông Nghĩa, cho mời ông Trương Văn Tràng đến phò cơ cùng ông Nghĩa.[12]

Đại Từ Phụ ra lệnh cho tiện sĩ phải hiệp tác với ông Võ Văn Tường mà sắp đặt cách thờ phượng nơi nhà ông (giống y như trong Thánh thất Cầu Kho vậy, song chẳng đặng lập bàn thờ Hộ Pháp). Sắp đặt để sau Đại Từ Phụ có việc dùng. Thánh thất Cầu Kho [13] đã sẳn, (tại) sao lại dạy sắp đặt nơi nhà ông Tường nữa. Thiên cơ mầu nhiệm, nào chúng tôi có rõ tại sao ? Chúng tôi vẫn cứ theo Thánh lệnh. Cách chẳng bao lâu, Đức Chí Tôn xuống lịnh cho ông Lê Văn Trung lập Tịch Đạo, dạy mời bổn đạo các nơi đến tối 23 tháng 8 Bính Dần tề tựu tại nhà ông Tường. Bổn đạo các nơi được thơ mời tựu đến rất đông ... [14]

 Gia_dinh_ong_Nguyen_Van_Tuong

     Theo tài liệu Đạo Sử Xây Bàn 2 của bà Đầu Sư Hương Hiếu, sau Đại Lễ Khai Minh Đại Đạo, cùng với một số vị khác ông Tường được thăng phong Giáo Hữu [15] phái Thượng vào ngày 26 tháng 10 Bính Dần.[16]

     Sau một thời gian hành đạo ở Thánh Thất Cầu Kho, năm 1931 ông thọ Thiên phong Thượng Phối Sư của Hội Thánh Minh Chơn Lý. Nhưng đến năm 1935, một lần nữa ông lại lui về hành đạo ở Thánh Thất Cầu Kho.[17]

     Trước tình hình nhà đạo phân nhánh ra nhiều chi phái, những vị ưu tư với lý tưởng Đại Đạo đã cùng nhau hoạt động hành đạo theo định hướng vận động cho sự liên giao hòa ái để tiến tới thống nhất trở lại. Sau những cuộc hội Long Vân ban đầu vào năm Bính Tý 1936 để thông cảm lập trường quan điểm của nhau cùng với soi dẫn của Ơn Trên, tháng giêng Đinh Sửu 1937 Cao Đài Đại Đạo Liên Hòa Tổng Hội ra đời. Sớm tham gia tổ chức này ngay từ  ngày đầu tại Thánh thất Cầu Kho, ông Võ Văn Tường đứng tên trong danh sách nghị viên nhiệm kỳ đầu ở số 24 trong tổng số 55 vị.[18]

     Là bạn cố giao với Ngài Phạm Công Tắc, ông có mặt cùng các ông Vương Quang Kỳ, Trần Văn Quế, Nguyễn Văn Đước trong thành phần phái bộ CĐĐĐLHTH đi viếng Tòa Thánh vào tháng 6.1937 trao đổi ý kiến cùng Ngài Hộ Pháp về cơ quy nhứt.[19]

     Cùng hoạt động với Liên Hòa Tổng Hội, sau giai đoạn của tạp chí Đại Đạo Quy Nguyên Lược Luận (1937-1938) đến thời kỳ của tạp chí Đại Đồng ông Tường nhận nhiệm vụ làm Chủ Nhiệm [20]. Công quả vừa trọn hết năm, ông nhuốm bệnh. 18 giờ ngày 26 tháng 9 Kỷ Mão (07.11.1939) Phối Sư Thượng Tường Thanh quy thiên trở về phục lệnh Đức Chí Tôn.

     Liên Hòa Tổng Hội phối hợp cùng Thánh thất Cầu Kho tổ chức tang lễ hết sức trang trọng tại tư gia của Ngài. Đêm 28, trước mặt chư chức sắc và bỗn đạo đại diện các phái đoàn Tiền Giang, Ban Chỉnh, Tiên Thiên, Cầu Kho, v.v… thay mặt cho Liên Hòa Tổng Hội Ông Trần Văn Quế - Tổng Thơ Ký đọc bài ai điếu rất lâm ly thống thiết.

     Sáng 29, đoàn đưa tang kéo dài gần 2 cây số, sau khi ghé lại Thánh thất Cầu Kho, linh xa trực chỉ huyện Thủ Đức tỉnh Gia Định. Ngài được an táng nơi thổ mộ gia đình ở Gò Xoài. (Ngày nay ở cạnh đình Trường Thọ, xã Phước Long, Thủ Đức – Sài Gòn).

     Gần 29 năm sau khi trở về quê cũ, Ngài đã giáng đàn ở Nam Thành Thánh Thất với phẩm vị Kim Tiên :

“VÕ môn vượt khỏi Đạo hoằng dương,

VĂN kiện khai thông tại một đường;

TƯỜNG lãm Tam Kỳ ban quốc đạo,

NGỘ truyền chơn pháp giáo cơ trường.

GIÁC đời mê đạo hồi minh đức,

KIM bút ngọc điều hạ điển dương;

TIÊN tục do người trần thế tạo,

Lai hồi cựu cảnh giải sầu vương.

Tệ huynh mừng chung các em đàn tiền, miễn lễ các em an tọa.

Này các em có nhớ anh chăng ? Nhắc lại ngày Khai Đạo bao người còn nhớ: buổi khai thông nền quốc đạo, lúc luận bàn hội diện nơi trung đường của tệ huynh. Ngày kỷ niệm ấy vẫn còn lưu sử Đạo. Đã vượt qua thời gian chẳng bao lâu nhưng nhắc lại hằng mấy mươi năm.

Mừng thay ! Ngày hội ngộ, hạ điển Nam Thành tái tạo để cùng các em đôi lời nhắc lại. Phần anh cùng các bậc tiền bối sáng khai nền chơn đạo lần qua cơn dĩ vãng, chỉ lưu lại hiện thời là nguồn chơn đạo mà các em hiện nay đang theo đuổi. Đó là một điều hữu ích của tiền nhân lắm dày công phu xây dựng (…).[21]

      Ngày 23 tháng 8 Bính Dần 1926, một mốc thời điểm lịch sử trọng đại của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, chư Tiền Khai đã thể hiện đức tin mạnh mẽ tuyệt vời. Hơn 80 năm đã đi qua với bao thăng trầm của nhà đạo cùng với những biến động lịch sử của non sông đất Việt, hôm nay đây, những hậu duệ chúng ta nhắc lại sự kiện lịch sử quan trọng này để mãi mãi ghi nhớ công lao của chư vị Tiền Khai và đặc biệt không thể nào quên tấm gương của Ngài Nguyễn Văn Tường cùng gia đình.

Lễ kỷ niệm hăm ba tháng tám,

Là ngày dâng quả cảm hy sinh;

Của trang hướng đạo quên mình,

Tam Kỳ Phổ Độ kết tình vạn dân.[22] 

       Một gia đình từ lớn cho đến nhỏ, cả ba thế hệ, mọi người đều mạnh dạn cùng ký tên trong danh sách hiện diện của 245 đạo hữu tại tư gia của mình. Hình ảnh này nói lên đức tin chí thành với Thầy với Đạo và đức tính kiên cường thể hiện lý tưởng mục đích sống của toàn gia. Qua đó cho thấy Ngài Võ Văn Tường đã thực hành được các bước tu thân, tề gia, góp phần trị quốc và tạo dựng an bình cho thiên hạ. Một đám tang với những người tham dự đưa tiển, trong đạo cũng như ngoài đời, kéo dài gần hai cây số đã nói lên tình cảm ưu ái với người đã khuất.

      Sau khi trở về quê xưa nơi cõi thiêng liêng, với lắm công phu tu luyện Ngài đã đạt đến quả vị Kim Tiên. Cuộc đời tu học và hành đạo từ thấp lên cao cùng với những đức tính thể hiện tâm đạo và đức hạnh hy sinh của Ngài là một bài học về tấm gương sáng để cho tất cả tín hữu Cao Đài noi theo.

     Kỷ niệm tròn 70 năm ngày đăng tiên của tiền bối Võ Văn Tường, hàng hậu bối chúng ta nhắc lại sự kiện cùng nhân vật lịch sử để cùng nhau ghi nhớ một trong những tấm gương sáng chói. Chúng ta nguyện tiếp bước theo dấu chân hào hùng của người đi trước và lòng dặn lòng phải luôn “nhứt tâm” trên đường phổ độ nhân sanh sao cho xứng đáng với gương sáng của tiền nhân :

Người đi trước quên mình vì Đạo,

Mong ai sau hoài bảo tương lai;

Xương minh giáo lý Cao Đài,

Mở cơ tận độ trong ngoài vạn bang.” [23]

Cơ quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo - Đạt Tường [1] Lịch Sử Cao Đài quyển 2 phần Phổ Độ, Đồng Tân, xb 1972 tr132

[2] Đạo Sử Xây Bàn Quyển 2, Hương Hiếu, bản ronéo tr11: “Thầy phong 4 vị Lễ Sanh: anh Chín Giảng, anh Phán Giỏi, anh Đốc Bản, anh Ký Tường. Bốn anh trên đây sau thăng Giáo Hữu. Tôi may bốn bộ sắc phục Lễ Sanh, …”

[3] Lộ Galliéni khi xưa, ngày nay là đường Trần Hưng Đạo. Về sau, chánh quyền Sài Gòn mở thêm đường mới, nhà ông Tường trở thành nhà mặt tiền đường Cô Bắc.

[4] Lịch Sử Đạo Cao Đài quyển 1 - Khai Đạo, Cơ Quan PTGL xb 2005 tr277

[5] Dựa vào ghi chú ở trang 302 quyển Lịch Sử Đạo Cao Đài quyển 1 - Khai Đạo, CQ Phổ Thông Giáo Lý xb 2005, chúng tôi tra cứu danh sách chư vị tiền bối ký tên có hiện diện trong đêm 23 tháng 8 Bính Dần.

[6] Lịch Sử Đạo Cao Đài quyển 1 - Khai Đạo, CQ Phổ Thông Giáo Lý xb 2005 tr480

[7]Trước khi chào đời một tháng, ông Tường đã mồ côi cha. Cha họ Nguyễn còn mẹ họ Võ. Vì mẹ khai sanh nên trên giấy tờ đi học, đi làm là Võ Văn Tường. Còn khi tế tự thì dùng họ cha với tên Nguyễn Văn Tường.”

(Lịch Sử Đạo Cao Đài quyển 1 - Khai Đạo, CQ Phổ Thông Giáo Lý xb 2005 tr428)

[8] Năm 1941, khi Thánh thất Cầu Kho bị dỡ trả cho chánh quyền, việc tổ chức kỷ niệm Khai Tịch Đạo hàng năm lại trở về nhà ông Tường. Năm 1949, Nam Thành Thánh thất được khánh thành, sang năm 1950 Lễ Kỷ Niệm được chuyển trở lại Nam Thành – 122-124-126 Nguyễn Cư Trinh quận một Sài Gòn đảm nhiệm. Tại đây nơi bàn thờ tiền bối có bài vị ghi tên 28 vị chính thức đứng tên Khai Tịch Đạo, trong đó tên của ông Tường được viết là Võ Văn Tường.

[9] Con số chính xác là 245 vị

[10] Lịch Sử Cao Đài quyển 2 phần Phổ Độ, Đồng Tân, xb 1972 tr228

[11] Ông Vĩnh là 1 trong 12 vị Thời Quân được Thầy chọn làm đồng tử

[12] Cả 2 ông Nghĩa và Tràng cũng ở trong Thập Nhị Thời Quân

[13] Thật ra khi đó, chỉ là đại đàn Cầu Kho. Chùa Gò Kén mới là nơi đầu tiên được Đức Chí Tôn ban ân cho danh từ Thánh Thất vào giữa tháng 7 Bính Dần.

Còn bàn thờ Hộ Pháp, vào giữa tháng 11 Bính Dần mới được Ơn Trên hướng dẫn.

[14] Lịch Sử Đạo Cao Đài quyển 1 - Khai Đạo, CQ Phổ Thông Giáo Lý xb 2005 tr 278

[15] Đạo Sử Xây Bàn Quyển 2, Hương Hiếu, bản ronéo tr10

[16] Đạo Sử Xây Bàn Quyển 2 số 5, Hương Hiếu, bảng danh sách Thiên Phong

[17] Lịch Sử Đạo Cao Đài quyển 1 Khai Đạo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý xuất bản 2005 tr 430

[18] Lịch Sử Đạo Cao Đài quyển 2 Truyền Đạo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý xb 2008 tr 584. Theo Đại Đạo Quy Nguyên Lược Luận số 9 trang 23. Sau có bồ sung thêm 10 vị  nơi trang 40, Đại Đạo Quy Nguyên Lược Luận quyển số 10.

[19] Tạp chí Đại Đạo Quy Nguyên  số   trang 37- 40

[20] Tạp chí Đại Đồng quyển 1 được phát hành vào tháng 10.1938

[21] Đạo Lý 36 tr14, Thánh Thất Nam Thành 04.10 Mậu Thân (23.11.1968)

[22] Cao Triều Phát, Nam Thành Thánh Thất, 23.8 Canh Tuất (22.9.1970)

[23] Cao Triều Phát, Nam Thành Thánh Thất, 23.8 Canh Tuất (22.9.1970)

scroll back to top
NAM - THÀNH THÁNH THẤT Nguyên Thánh thất Cầu - Kho
124 - 126 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM ĐT: 08.3902.1568 - 0933.323.138 - 0933.333.138
Email: namthanhthanhthat@gmail.com - chidat32@gmail.com