..:: ĐẠI LỄ KHAI ĐẠO NĂM THỨ 93 (12-10-2017) - UNESCO VIỆT NAM cấp Bằng Chứng nhận Ngày Khai Đạo Cao Đài (25/09/2016) ::..

BÀI PHÁT BIỂU CỦA BAN TỔ CHỨC LỄ KHAI ĐẠO NĂM THỨ 81

 

TRƯỚC KHI LUI HÀI
---------o0o---------
Xin phép Hội trưởng Ban cai quản NTTT hòa quang Ban Tổ Chức MỪNG KỶ NIỆM KHAI ĐẠI ĐẠO - NĂM THỨ 81 có đôi lời trình quí nguyên linh trước Đại Hội
“ QUỐC GIA HƯNG VONG THẤT PHU HỮU TRÁCH”  ai cũng rõ dù nam hay nữ là bổn phận công dân thi thố tùy khả năng phương tiện giúp đất nước được phồn vinh, sĩ, nông, công, thương phát huy sáng kiến thì công trình tăng gia sản xuất hàng hóa có chất lượng xuất khẩu thu nhiều nguồn lợi giúp kinh tế quốc gia hùng mạnh toàn quốc nhà nhà, người người no ấm, sống hảo hòa, xã hội an ninh chiêu hạnh phúc ổn định thăng hoa. Nền phong hóa lành mạnh, phố phường an cư lạc nghiệp:
“Đoàn Kết Đoàn Kết Đại Đoàn Kết” Bác Hồ thông điệp tới tiêu ngữ: “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công, Vô tư” như thế làm “Quang Vinh Chánh Thể Quốc Gia”: triển khư ÂU LẠC RỒNG TIÊN: một nước nhỏ nhên được làm chủ mới là kì trùng hưng Đạo Đức Tự Do – Dân chủ.
Khơi gợi Đạo Đời không phân giàu,  nghèo thấp hay cao chugn sống tình thương tương trợ giúp đỡ nghĩa đồng bào.
Tình thương ai cũng gọi là
Rộng suy một chút thì ra Đại Đồng
Hòa thực thi câu:
Đời không Đạo khó thành hùng dũng
Đạo không đời, Đạo cũng yếu suy
Đời Đạo mau hiệp hành vi
Có Đới, có Đạo gian nguy giúp đồng.
Toàn thể dân tộc Việt Nam nhận thức mấy tiêu ngữ nêu trên sẽ làm:
“ Quang vinh một nước nhỏ nhen trong vạn quốc ngày sau làm chủ mới là kì”
Trong thời kỉ nguyên mới trùng hưng Đạo Đức tảo khai hội Niết Bàn làm sáng tỏ dự ngôn nêu trong thánh ngôn Hiệp tuyển.
“ Hảo Nam Bang! Hảo Nam Bang!
Tiểu quốc tảo khai hội Niết Bàn”
---------------------------------------
Đồng thời làm sáng tỏ đôi liễn nêu của mỗi Hội Thánh, Thánh thất, Thánh tịnh:
“CAO ĐÀI THƯỢNG CHÍ TÔN ĐẠI ĐẠO TAM KÌ DÂN CHỦ MỤC
ĐÀI TIỀN SÙNG BÁI TAM KÌ CỘNG HƯỞNG TỰ DO QUYỀN”
Xương minh nêu:
Trời Khai Đạo Cao Đài Đất Việt
Tại Cầu Kho Tái Thiết Nam Thành
Thánh thất hiện thể nêu danh
2   8 Tiền Bối Tôn Linh Sử Truyền
2   3 tháng 8 tuyên khai Đạo
Niên Bính Dần sử Đạo đề năm
1    9    2    6 huyền thâm
1  cộng 926 tầm số nêu
18 : 1 cộng 8 khêu số 9
Ưng cửu Thiền Khai định càn khôn
Lập bầu vũ trụ sinh tồn
Tuyên trình lưu sử chấn ngôn truyền bài
“ NGÔI VÔ CỰC CỬU THIÊN KHAI HÓA”
TIẾNG NỮ OA LUY6ẸN ĐÁ VÁ TRỜI
CHÍNH TỪNG VỜI VỢI CAO NGÔI
TỪ BI VÔ LƯỢNG MUÔN ĐỜI HIỂN LINH
BAN HUYỀN PHÁP HÓA SINH VẠN KIẾP
PHÂN NGŨ HÀNH PHỐI HIỆP ÂM DƯƠNG
HỌA ĐỒ BÁT QUÁI ĐỊNH PHƯƠNG
VẠN CĂN LINH CHƯỞNGHOA TƯỜNG HÓA SANH
KHẮP THẾ GIỚI TẠO THÀNH CƠ CẤU
ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU VẠN NĂNG
LẬP THÀNH QUI TẮC CHUẨN THẰNG
TỪ TÔN NHỨT THIẾT LINH CĂN BẢO TỒN
NAM THÀNH THÁNH THẤT HẰNG NIÊN THIẾT LỄ
MỪNG KỶ NIỆM 23 THÁNG 8 NĂM ẤT DẬU là lần thứ 81.
ĐỐI TƯỢNG  N . L . H.
Giới tín ngưỡng thông thường thực thi câu cách ngôn của Pháp : “La prère est larme de faible” : tạm dịch nghĩa : “Lời cầu nguyện là khí cụ của kẻ yếu” tự nhận quần thoa liễu yếu cao niên tuổi 87 chưa an phận mộng hoài bảo chưa thành tựu Đạo Cao Đài thống nhất Niết Bàn, chưa xuất hiện trần gian đời còn ưu uất thị hiện câu: “LỜI CẦU NGUYỆN LÀ KHÍ CỤ KẺ YẾU”trình luyện “ TRẤN BÁT QUÁI” chiêu thỉnh quí cấp vô hình hàng quá vãng còn phách phương hồn thiên sông núi nghinh chiêu lâm mỗi hướng trong 8 hướng vô vi an trẩn vẹt tan hắc khí trở lại bầu trời quang đản sáng giúp ổn định nền chánh thể quốc gia mãi phồn vinh cho quí tôn giáo thánh sở nhà nhà sống thanh bình làm rạng rỡ giống giòng Rồng Tiên Lạc Long Quân Phụ Au  Cơ Thánh Mẫu một nước nhỏ nhen được làm chủ ứng dự ngôn bài thơ song thất lục bát nêu tuyên:
Cả hoàn cầu hùng binh chiến quốc
Sử nam truyền Thái Cực Hà Đô (1)
Đề rành tiên khí hư vô
Bia danh vạn quốc việt ngô chủ quyền.
(1) À ĐỒ: tiêu biểu Bát Quái của Lão giáo cũng trùng chữ vạn
(    ) của Phật Giáo và Cao Đài giáo.
Thời gian không cho phép
Xin tuyên Trấn Bát Quái.

 

scroll back to top
NAM - THÀNH THÁNH THẤT Nguyên Thánh thất Cầu - Kho
124 - 126 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM ĐT: 08.3902.1568 - 0933.323.138 - 0933.333.138
Email: namthanhthanhthat@gmail.com - chidat32@gmail.com