..:: ĐẠI LỄ KHAI ĐẠO NĂM THỨ 93 (12-10-2017) - UNESCO VIỆT NAM cấp Bằng Chứng nhận Ngày Khai Đạo Cao Đài (25/09/2016) ::..

Lễ Khai Đạo qua các năm

TỔNG HỢP BÁO ĐÀI ĐƯA TIN ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY KHAI ĐẠO CAO-ĐÀI 23-8 Bính-Dần (1926) - 23-8 Bính Thân (2016) - ĐẠO LỊCH NT 92

1)BiaThuMoiLeKhaiDao23-8BinhThan01-09-20162)NoiDungThuMoiLeKhaiDao23-8BinhThan01-09-20163)2016-09-23BaoNhanDanDienTuDaiLeKyNiem90NamNgayKhaiDaoCaoDai4)2016-09-25DaiTruyenHinh(vtv9)DuaTinUnescoVnCapBangChungNhanVeNgayKhaiDaoCaoDai5)2016-09-23ThongTanXaVn(p.1)ToChucDaiLeKyNiem90NamKgayKhaiDaoCaoDaiTaiTp6)2016-09-23ThongTanXaVn(p.2)ToChucDaiLeKyNiem90NamKgayKhaiDaoCaoDaiTaiTp7)2016-09-23BaoDay&HocNgayNayDuaTinDaiLeKyNiemLanThu92KhaiSinhDaoCaoDai(1)8)2016-09-23BaoDay&HocNgayNayDuaTinDaiLeKyNiemLanThu92KhaiSinhDaoCaoDai(2)9)2016-09-23BaoMoi-ToChucDaiLeKyNiem90NamNgayKhaiDaoCaoDaiTaiTp(1)10)2016-09-23BaoMoi-ToChucDaiLeKyNiem90NamNgayKhaiDaoCaoDaiTaiTp(2)12)2016-09-24DaiTruyenHinh(htv.9-Hbnc)LeKyNiem90Nam-NgayKhaiDaoCaoDai13)2016-09-23BaoVanHoaPhatGiaoDuaTinKhaiDaoCaoDaiNt92(p.1)14)2016-09-23BaoVanHoaPhatGiaoDuaTinKhaiDaoCaoDaiNt92(p.2)15)2016-09-23BaoGiacNgoOnline-KyNiem90NamNgayKhaiDao(1)16)2016-09-23BaoGiacNgoOnline-KyNiem90NamNgayKhaiDao(2)17)2016-09-24NhipCauTamGiao(p.1)KyNiem90NamNgayKhaiDao(1)18)2016-09-24NhipCauTamGiao(p.1)KyNiem90NamNgayKhaiDao(12)19)2016-09-23BaoTinhThuongVietVeNgayKhaiDao(1)20)2016-09-23BaoTinhThuongVietVeNgayKhaiDao(2)21)2016-09-23BaoTinhThuongVietVeNgayKhaiDao(3)22)2016-09-23BaoTinhThuongVietVeNgayKhaiDao(4)23)2016-09-24PhatGiaoVietNam(p.1)KyNiem90Nam-NgayKhaiDao24)2016-09-24PhatGiaoVietNam(p.2)KyNiem90Nam-NgayKhaiDao25)2016-09-24VietBaoDuaTinDaiLeKyNiem90NamNgayKhaiDaoCaoDaiscroll back to top

[TỔNG HỢP] Các Báo Đài đưa tin về Ngày LỄ KHAI ĐẠO 23-8 Al tại Nam-Thành Thánh-thất

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.6.40
scroll back to top

Các bài viết khác...

NAM - THÀNH THÁNH THẤT Nguyên Thánh thất Cầu - Kho
124 - 126 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM ĐT: 08.3902.1568 - 0933.323.138 - 0933.333.138
Email: namthanhthanhthat@gmail.com - chidat32@gmail.com