..:: ĐẠI LỄ KHAI ĐẠO NĂM THỨ 93 (12-10-2017) - UNESCO VIỆT NAM cấp Bằng Chứng nhận Ngày Khai Đạo Cao Đài (25/09/2016) ::..

TÌM HIỂU KHỐI GIAO LƯU CÁC HỘI THÁNH CAO-ĐÀI VÀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ (P1)

TÌM HIỂU KHỐI GIAO LƯU CÁC HỘI THÁNH VÀ TỔ CHỨC

TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ (P.1)

Chí-Đạt Nguyễn-Hữu-Nhơn

- - - - - - - - o o O o o - - - - - - - -

Đã gần 40 (1975-2014) năm qua, hầu hết Tín hữu Cao-Đài của chúng ta luôn mong ước sao cho toàn Đạo có chung một Hội Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ hay một Giáo hội Duy Nhất của Đạo Cao-Đài, mà Đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế đã Khai sinh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ vào ngày 23/8 Bính-Dần (thứ tư, 29/9/1926) tại Thánh thất Cầu-Kho, số 38-40-42 General Leman, thành phố Sài-Gòn của Đạo CAO-ĐÀI, và chúng ta hãy hình tượng hóa xem như đó là Vườn Lâm-Tỳ-Ni, nơi Đức Phật Thích-Ca sinh ra đời vào ngày 15-4 Mậu-Tuất tại thành Ca-Tỳ La-Vệ của PHẬT-GIÁO, hay Hang Bêhlem, nơi Đức Chúa JéSus sinh ra đời vào 25-12 Dương lịch (cách đây 2013 năm) tại thành Jérusalem của THIÊN-CHÚA-GIÁO, mà Tòa Thánh TÂY-NINH của chúng ta được xem như Tòa Thánh VATICAN vậy.

 

Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua các giai đoạn lịch sử của nền Đạo Cao-Đài với các Tổ chức như sau :

 1. Vào khoảng năm 1935, tại Thánh thất Cầu-Kho có một tổ chức tên gọi là Cao-Đài Đại-Đạo Liên-Đoàn do các vị Tiền bối : Nguyễn-Văn-Kiên, Cao-Triều-Phát và Đoàn-Văn-Bản, … sáng lập;
 2. Tiếp đến năm 1936, Liên-Hòa Tổng Hội cũng được thành lập tại Thánh thất Cầu-Kho, và đã tổ chức được 12 kỳ Hội Long-Vân tại 12 Thánh thất, Thánh tịnh, ... của các Hội Thánh ở các tỉnh thành, . . . .;
 3. Cơ Quan Đại-Đồng Thống Nhất : do cụ Lê-Văn-Lịch đảm trách, cùng hợp tác có các vị : Nguyễn-Ngọc-Thơ, Nguyễn-Hữu-Đắc, Lê-Văn-Hóa, ... vào 1939;
 4. Cơ Quan Cao-Đài Hiệp Nhất (Tổ chức Cao-Đài 11 Phái Hiệp Nhất) : bầu cụ Cao-Triều-Phát làm chủ tịch, vào ngày 15/05 Ất-Dậu (24/06/1945) tại Tam-Giáo-Điện Minh-Tân, Quai de Marine (nay là Bến Vân-Đồn, quận 4, Tp.HCM). Sau đó có thêm Phái Tây-Ninh trung thành nên được gọi là Cao-Đài Cứu quốc 12 Phái, hội nghị được tổ chức tại Chiến khu Đồng-Tháp-Mười, từ ngày 14-17/10/1947. Và đến năm 1949 do hai cụ Lê-Kim-Tỵ và Bùi-Văn-Nhàn tiếp tục công việc này;
 5. Ban Liên Giao Chi Phái : do các cụ : Nguyễn-Phan-Long, Đoàn-Văn-Bản, Trần-Văn-Quế, Nguyễn-Văn-Phùng, Trần-Quang-Nghiêm, Phan-Thanh, Phan-Trường-Mạnh, Lương-Văn-Bồi, Thái-Tường-Thụy, ... thành lập vào năm 1938 sau khi chấm dứt nhiệm vụ của Liên-Hòa Tổng hội, trụ sở đặt tại Thánh thất Cầu-Kho (số 40 General Leman, Saigon), với 12 Hội Long-Vân, và kết hợp cùng đảm trách Cao-Đài Giáo-Lý Viện * Thiên-Đạo Học-Đường từ Liên-Hoa Cửu cung, Thủ-Đức (1930) chuyển đến đặt trụ sở tại Nam-Thành Thánh thất (1948) 122-128 Nguyễn-Cư-Trinh, quận 2, Saigon. Năm 1961 cụ Phùng mất, từ năm 1962 trở đi Ban Liên Giao Chi phái được đổi tên là Ban Liên quan Hành đạo và Tang tế, sau đổi tên là Ban Liên giao Hành đạo, do các cụ Đinh-Nhựt-Thanh, Lê-Văn-Non, Nguyễn-Văn-Đức, Trần-Văn-Ô, ... tiếp tục nhiệm vụ này. Năm 1965, cụ Lê-Văn-Non (Đạt-Minh), Hội trưởng Thánh thất Bình-Hòa được bầu làm Trưởng ban Liên giao Hành đạo;
 6. Cơ Quan Cao-Đài Qui Nhất : do các cụ Nguyễn-Bửu-Tài, Trần-Văn-Tìa, Phan-Khắc-Sửu, Nguyễn-Văn-Phùng, Phan-Trường-Mạnh, Lê-Minh-Tòng, Trần-Văn-Quế, ... chung lo, vào năm 1952. Trụ sở đặt tại Tam-Giáo-Điện Minh-Tân, Vĩnh-Hội, Sài-Gòn;
 7. Cơ Quan Cao-Đài Thống-Nhất : là hậu thân của Cao-Đài Qui Nhất do các cụ Nguyễn-Phan-Long, Phan-Khắc-Sửu, Trần-Văn-Quế,... vào năm 1952, và đến năm 1954 đại hội được triệu tập tại Tòa Thánh Châu-Minh (Kiến-Hòa), và đã bầu ra thành phần Ban Chưởng quản gồm có các cụ : Nguyễn-Bửu-Tài, Phan-Khắc-Sửu, Nguyễn-Trung-Hậu, Lê-Quang-Nghi, ... chính vì vậy, năm 1955, tại Đại hội Bình-Linh của Hội Thánh Cao-Đài Tiên-Thiên, HTCĐTT đã trực thuộc Cơ quan này. Năm 1960, được đổi tên lại là Giáo Hội Cao-Đài Thống-Nhất Trung-Ương, trụ sở đặt tại 221 Bến Vân-Đồn, Vĩnh-Hội, Sài-Gòn;
 8. Cơ Quan Hiệp-Thiên-Đài Cao-Đài Duy Nhất : được thành lập vào năm 1961, do các Chức sắc của Hiệp-Thiên-Đài các Chi phái, gồm có : 1) Bảo pháp Huệ-Vân (HT Tiền-Giang, VP đặt Minh-Kiến-Đài, Gò-Vấp); 2) Khai pháp Huệ-Ngọc (HT Cao-Thượng Bửu Tòa, Bạc-Liêu); 3) Tiếp đạo Ngọc-Ánh-Huỳnh {Trần-Minh-Thông} (HTCĐ Tiên-Thiên) ... . đi liên giao khắp nơi để lo Thống nhất HTĐ trước, sau mới Thống nhất Cửu-Trùng-Đài của Đạo Cao-Đài. Nhân dịp Đại lễ Vía Đức Chi-Tôn 8-9/01 Tân-Sửu (1961), phái đoàn Đại diện HTĐ về Tòa Thánh Tây-Ninh hội kiến với quý ngài : Thượng sanh Cao-Hoài-Sang, Bảo thế Lê-Thiện-Phước, Khai đạo Phạm-Tấn Đãi, … , được đức Thượng sanh cho phép xưng hô bằng anh lớn (đại huynh) và hiền đệ, vì tất cả là Sứ giả của Đức Cao-Đài. Nhưng kết quả vẫn không đi đến đâu;
 9. Liên Chi Cao-Đài Duy Nhất : do cụ Bạch-Pháp, thay mặt Tòa Thánh Cao-Đài Tây-Ninh chủ xướng, vào năm 1965, trụ sở đặt tại Nam-Thành Thánh thất;

10.  Rồi, ngày 08-09/01 Kỷ-Dậu (1969), ngài Phan-Khắc-Sửu (*1) hướng dẫn phái Đoàn Đại diện các Hội Thánh Cao-Đài về Tòa Thánh Tây-Ninh gồm có :  (*2);

11. Hội Đồng Thống Nhất : do cụ Hồ-Tấn-Khoa đảm trách, 1972;

12.  Liên Giao I được khai mạc vào lúc 9 giờ, ngày 16/07/1972 (06/06 Nhâm-Tý) tại Thánh thất Đô-Thành thuộc Giáo hội Bến-Tre, số 414/30 Đại lộ Hậu-Giang, quận VI,  thành phố Sài-Gòn. Đại hội gồm : 16 Hội Thánh trong toàn quốc (*3);

13.  Và Liên Giao II : Thỏa ước các Hội Thánh liên hệ cuộc nhóm đại hội ngày 26/7/47 CĐ (3/9/1972) tại Thánh thất Đô Thành Giáo hội Bến Tre, Số 414/30, Đại lộ Hậu Giang (Saigon VI). Và đến ngày 15/12/1972  tức ngày 10/11/Al năm Đạo Cao-Đài thứ 48 - Nhân cuộc liên hoan của các Hội Thánh trong ngày lễ Đại tường của Cố Chánh Hội trưởng Hội Giáo Cao-Đài Thượng-Đế là Anh lớn Thiên-Huyền-Minh tại Tây Thành Thánh thất, số 55 đường Nguyễn Huỳnh Đức, Cần-Thơ, các Hội Thánh đã thỏa thuận giao ước gồm : 17 Hội Thánh, Tổ chức … : (*4)

Những Hội Thánh, Tổ chức có tên trên đã thống nhất về Lý tưởng, Tôn chỉ - Mục đích hoạt động, Lập trường, Đường lối và Bổn phận với Đại-Đạo. Bên cạnh đó, nhằm đạt được sự thống nhất trên, các Hội Thánh, Tổ chức đã thỏa thuận về sự tôn trọng lẫn nhau. Tránh tự đề cao mình hay xuyên tạc công việc của Hội Thánh bạn. Các Hội Thánh cần mở rộng Liên giao, thăm viếng nhau thường xuyên. Tại các cuộc Đại Hội chung để giải quyết những vấn đề có tánh cách chung, có ít nhất là một HT đề nghị và 3 HT tán thành. Đặc biệt, ngoài tinh thần Thỏa ước thì mỗi Hội Thánh tự chịu trách nhiệm về các hành vi riêng của mình, mà không liên quan đến Hội Thánh bạn.

Tuyên bố chung về "Lập trường thống nhứt Đạo" của các HT ĐĐTKPĐ

Chung qui, các Hõi Thánh đều nhìn nhận một Giáo lý Cao-Đài, đồng hướng chung một mục đích Giáo dân vi thiện - Giải khổ quần sinh, đồng tôn thờ một Đấng Cha Lành Ngọc-Hoàng Thượng-Đế.

Tuy nhiên, sự hình thành và phát triển của mỗi HT đều có bối cảnh lịch sử đặc biệt. Đôi khi những nhận thức căn bản cũng chưa đồng nhất, hình thể tự lập, tự tồn và tính chất độc lập của từng HT biểu hiện rất rõ. Đó là một thực tế trong Đại Đạo.

Theo Thánh ý của Đức Chí Tôn, các HT đã biểu lộ sự nhiệt tình trong công trình vận động Quy Thống nền Đạo.

Tuyên bố chung về "Lập trường thống nhất Đạo" của các Hội Thánh  ĐĐTKPĐ là sự công bố lập trường Thống nhất Đạo của các Hội Thánh. Những HT, Tổ chức đồng ký tên dưới bản Tuyên bố chung, gồm 15 HT, Tổ chức (*5):

14.  Ban Vận-Động Thống-Nhất Cao-Đài;

15.  Ban Cao-Đài Liên Phái, v.v... .

Và, từ năm 1975 đến 2004 ngót gần 30 năm, ngày 21-22/11/2004 tại Tòa Thánh Ngọc-Sắc thuộc Hội Thánh Cao-Đài Minh-Chơn-Đạo, xã Hồ-Thị-Kỷ, huyện Thới-Bình, tỉnh Cà-Mau đã chủ động và tiên phong đi đầu khai mạc Hội thảo : “Đạo Cao-Đài đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt-Nam”. Hội Thánh Minh-Chơn-Đạo đã thể hiện tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc, và với sự hòa hợp của các Chi phái Đạo đã nói lên nguyện vọng chính đáng và cao trọng của toàn thể Tín hữu trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Tại cuộc Hội thảo này, các Hội Thánh và Tổ chức tham dự gồm : HT Minh-Chơn-Đạo, HT Ban-Chỉnh-Đạo, HT Tiên-Thiên, HT Bạch-Y Liên-Đoàn, HT Truyền Giáo Cao-Đài, v.v… và các Thánh sở Độc lập: Nam-Thành Thánh thất, Cơ quan PTGL Đại-Đạo, Thánh-Đức Tổ đình v.v… đã bắt đầu chung tay nhau và âm thầm trở thành một Hội đoàn Cao-Đài kể từ khi sau 3 ngày (19/11/2004) với "Tọa đàm Khoa học Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ và Tư tưởng cởi mở của người Việt Nam-Bộ" tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM.

I- HỘI NGHỊ GIAO LƯU CÁC HỘI THÁNH CAO-ĐÀI VÀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM KỲ PHỔ-ĐỘ - Lần thứ I * KN 62 năm Lễ Đăng Tiên Đức Ngọc-Chưởng pháp Trần-Đạo-Quang - Ngày 17-2 Mậu-Tý (24-03-2008) tại Thánh thất Thiên-Cảnh-Đàn, khóm 6, phường 1, Tp Cà-Mau, tỉnh Cà-Mau, do Hội Thánh Cao-Đài Minh-Chơn-Đạo khởi xướng và tổ chức.

Tại Đơn đề nghị V/v : Giao lưu hành Đạo của các Phái Đạo Cao-Đài, số 04/ĐĐN-CĐMCĐ-2007, ngày 12/12/2007 của HTCĐ Minh-Chơn-Đạo, và sau đó vào ngày 05/03/2008 Ban Tôn giáo Chính phủ đã chấp thuận cho HTCĐ Minh-Chơn-Đạo tổ chức “Cuộc họp mặt Giao lưu Tôn giáo Cao-Đài”, vào ngày 24/03/2008 với Sự hiện diện 11 Tổ chức Đạo là Thành viên sáng lập và có Tư cách pháp nhân, gồm :

A- Bảy (7) Hội Thánh Cao-Đài :

1/ Minh-Chơn-Đạo (Thới-Bình, Cà-Mau);

2/ Ban-Chỉnh-Đạo (Thị xã Bến-Tre);

3/ Tiên-Thiên (Châu-Thành, Bến-Tre);

4/ Chơn-Lý (Mỹ-Tho, Tiền-Giang);

5/ Bạch-Y Liên-Đoàn (Châu-Thành, Kiên-Giang);

6/ Chiếu-Minh Long-Châu (Châu-Thành A, Hậu-Giang);

7/ Cầu-Kho Tam-Quan (Hoài-Nhơn, Bình-Định);

B-    Bốn (4) Tổ chức độc lập :

1/ Thánh-Đức Tổ đình Chiếu-Minh Tam-Thanh (Tp. Cần-Thơ);

2/ Nam-Thành Thánh thất (quận 1, Tp.HCM);

3/ Cơ quan PTGL Đại-Đạo (quận 1, Tp.HCM);

4/ HT Cao-Thượng Bửu Tòa (Tx Bạc-Liêu);

C-    Ngoài ra, còn có Một (1) ĐD Khách mời trong Đạo là Ban Qui ước Đạo Cao-Đài (một tổ chức họp - tan) tại thành phố Cần-Thơ. HTCĐ Minh-Chơn-Đạo có Thư mời Hội Thánh Truyền Giáo Cao-Đài (Đà-Nẵng) và Phái Đạo Cao-Đài Thượng-Đế (Cần-Thơ), nhưng vắng mặt trong kỳ Hội nghị đầu tiên này.

Đây là buổi họp mặt Giao lưu đầu tiên và vô cùng quan trọng của các Phái Đạo Cao-Đài do HTCĐ Minh-Chơn-Đạo đăng cai, và tổ chức vào ngày 24/03/2008 với một thành quả to lớn của toàn Đạo từ 33 năm qua (1975-2008), là một sự chủ động và nỗ lực phi thường của 11 Thành viên sáng lập, mà HTCĐ Minh-Chơn-Đạo đã tiên phong, chủ đạo và đã mở một trang sử mới tiếp bước cho nền Đại-Đạo; là một sự thương yêu, hòa hiệp của các Phái Đạo Cao-Đài trong thời kỳ đổi mới và hòa nhập vào sự Đại đoàn kết toàn dân tộc, phù hợp với xu hướng mới "Tột đỉnh của Văn hóa là nền hòa bình thật sự của Nhân loại toàn cầu.".

Tại Hội nghị Giao lưu này mãi mãi sẽ để lại trong lòng mọi người bằng BẢN GHI NHỚ lịch sử có nội dung, gồm năm (5) ý như sau :

1- Kể từ năm Mậu-Tý (2008) trở đi, mỗi năm các Phái Đạo Cao-Đài tổ chức họp mặt Giao lưu một lần vào thời điểm thuận lợi nhất. Năm Kỷ-Sửu (2009) HTCĐ Ban-Chỉnh-Đạo đăng cai tổ chức và lo toàn bộ thủ tục Pháp lý. Các Phái Đạo cùng ký vào Bản Ghi Nhớ, có trách nhiệm cử người về dự. Nếu vắng mặt phải có hồi âm lý do;

2- Tinh thần cuộc Giao lưu phải trên lập trường đoàn kết, Huynh Đệ đại đồng, thật sự thương mến giúp đỡ nhau trong kinh nghiệm hành Đạo, và theo đúng Chơn truyền Giáo lý, Pháp luật của Nhà nước;

3- Phải tôn trọng đặc điểm của các Chi phái anh em, không xen vào nội bộ công việc nhau, đối xử bình đẳng giữa các phái. Tùy điều kiện thực tế có thể tương trợ giúp đỡ nhau về tinh thần lẫn vật chất;

4- Nội dung chính của Tổ chức Giao Lưu là : "Chấn hưng Cơ Đạo - Cứu khổ Nhơn sanh - Phụng sự Tổ quốc" theo phương châm "Phụng Đạo gắn liền Yêu nước";

5- Các Phái Đạo Cao-Đài đề đạt nguyện vọng với Nhà nước xem xét những điều thiết yếu sau : a) Phát hành Tạp chí Cao-Đài do HTCĐ Ban-Chỉnh-Đạo chủ động, phối hợp cùng HT Minh-Chơn-Đạo và HT Tiên-Thiên có trách nhiệm xin phép, và họp cùng các Chi phái Đạo bàn kế hoạch cụ thể; b) Mở lớp bồi dưỡng, đào tạo Chức sắc, Chức việc; c) In Kinh sách; d) Việc TTXH Nhân đạo hợp tác chung giữa các Phái Đạo Cao-Đài.

Bản Ghi nhớ này đã được biểu quyết thông qua trong cuộc Giao lưu các Phái Cao-Đài tại Thánh thất Thiên-Cảnh-Đàn thuộc HTCĐ Minh-Chơn-Đạo, khóm 6, phường 1, Tp Cà-Mau, tỉnh Cà-Mau, ngày 24-03-2008 (17-02 Mậu-Tý). Có 7 Hội Thánh Cao-Đài và 4 Tổ chức Độc lập đồng ký tên.

II- HỘI NGHỊ GIAO LƯU CÁC HỘI THÁNH CAO-ĐÀI VÀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM KỲ PHỔ-ĐỘ - Lần thứ II * Sinh nhật Lần thứ 128 Đức Giáo-Tông Nguyễn-Ngọc-Tương * Lễ Ra mắt & Phát hành Tạp chí CAO-ĐÀI số 1 - Ngày 24-25/05 Kỷ-Sửu (16-17/06/2009) tại Tòa Thánh Bến-Tre (An-Hội), số 100 C Trương-Định, phường 6, Tx Bến-Tre, tỉnh Bến-Tre, do Hội Thánh Cao-Đài Ban-Chỉnh-Đạo đăng cai và tổ chức:

Ngày 15/05/2009, HTCĐ Ban-Chỉnh-Đạo có Tờ trình số : 184/BTT về việc xin phép họp Giao lưu các Hội Thánh Cao-Đài, và sau đó vào ngày 01/06/2009 Ban Tôn giáo Chính phủ đã chấp thuận cho HTCĐ Ban-Chỉnh-Đạo tổ chức họp Giao lưu các Hội Thánh Cao-Đài, vào ngày 16/06/2009.

Và rồi Khối Giao lưu các Hội-Thánh Cao-Đài và Tổ chức trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ * Lần thứ II được diễn ra ngày 16-17/06/2009. Cuộc họp Giao lưu đạt kết quả tốt đẹp với những Báo cáo công việc hành Đạo và truyền Đạo được Hội nghị thông qua tại cuộc họp, và phương hướng hành Đạo năm thứ 85. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất ý kiến chung tại THÔNG BÁO số 02/ĐT-BTT (cùng ngày) gồm có sáu (6) điểm như sau :

1-     Các Hội Thánh và Tổ chức trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ giới thiệu Chức sắc bổ sung trong Ban Cố vấn Tạp chí Cao-Đài và cử Biên tập viên, Cộng tác viên, giới thiệu từ 1 đến 3 vị trong danh sách có ký tên & đóng dấu của Thánh sở mình. Kêu gọi các Tổ chức trong ĐĐTKPĐ có Tư cách Pháp nhân hưởng ứng và tham gia vào Tổ chức Giao lưu có ý nghĩa Đại đoàn kết của toàn Đạo;

2-     Chuẩn bị phát hành Tạp chí Cao-Đài số 2;

3-     Tiếp tục và tiến hành làm công tác TTXH chung của toàn Khối. Đồng thời soạn thảo tập lịch năm 2010;

4-     Vấn đề đào tạo Giảng viên, tiến tới mở các lớp Giáo lý cho Chức sắc, Chức việc chung của toàn Khối. Sẽ thảo luận cụ thể hơn trong kỳ họp tới;

5-     Chuẩn bị nội dung, giới thiệu nhân sự và cử 2 Đoàn đại diện Các Hội Thánh và Tổ chức trong ĐĐTKPĐ đi chúc Xuân Canh-Dần các cơ quan Nhà nước, Tôn giáo tại Hà-Nội và Tp.HCM;

6-     Các Hội Thánh Cao-Đài và Tổ chức trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ thống nhất chọn HTCĐ Tiên-Thiên tổ chức họp Giao lưu Lần thứ III. Tiến trình tiếp theo về phương diện Pháp lý HTCĐ Tiên-Thiên cũng thực hiện giống như 2 lần trước của HTCĐ Minh-Chơn-Đạo Lần thứ I và HTCĐ Ban-Chỉnh-Đạo Lần thứ II.

DANH SÁCH ĐOÀN CÁC HỘI THÁNH CAO-ĐÀI VÀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ (gồm có : 13 Đơn vị + 02 Khách mời) THAM DỰ HỘI NGHỊ GIAO LƯU LẦN THỨ II : 

A-   Tám (8) Hội Thánh Cao-Đài :

1/ Minh-Chơn-Đạo (Thới-Bình, Cà-Mau);

2/ Ban-Chỉnh-Đạo (Thị xã Bến-Tre);

3/ Tiên-Thiên (Châu-Thành, Bến-Tre);

4/ Chơn-Lý (Mỹ-Tho, Tiền-Giang);

5/ Bạch-Y Liên-Đoàn (Châu-Thành, Kiên-Giang);

6/ Chiếu-Minh Long-Châu (Châu-Thành A, Hậu-Giang);

7/ Cầu-Kho Tam-Quan (Hoài-Nhơn, Bình-Định);

8/ Truyền Giáo Cao-Đài (TP. Đà-Nẵng) (mới tham dự).

B- Năm (5) Tổ chức độc lập :

1/ Thánh-Đức Tổ đình Chiếu-Minh Tam-Thanh (Tp. Cần-Thơ);

2/ Nam-Thành Thánh thất (quận 1, Tp.HCM);

3/ Cơ quan PTGL Đại-Đạo (quận 1, Tp.HCM);

4/ HT Cao-Thượng Bửu Tòa (Tx Bạc-Liêu);

5/ Phái Cao-Đài Thượng-Đế (Tp. Cần-Thơ) (mới tham dự).

C-   Ngoài ra, còn có Hai (2) ĐD Khách mời trong Đạo :

1/ Minh-Lý Thánh Hội (Tam-Tông-Miếu, quận 3, Tp.HCM) (lần đầu);

2/ Thánh Tòa Vô-Vi Huỳnh-Quang-Sắc (quận 8, Tp.HCM) (lần đầu).

III- HỘI NGHỊ GIAO LƯU CÁC HỘI THÁNH CAO-ĐÀI VÀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM KỲ PHỔ-ĐỘ - LẦN THỨ III * Đại lễ Khánh thành Ngôi Diêu-Trì Bửu Điện - Ngày 08-09/02 Canh-Dần (23-24/3/2010) tại Tòa Thánh Châu-Minh, xã Tiên-Thủy, huyện Châu-Thành, tỉnh Bến-Tre, do Hội Thánh Cao-Đài Tiên-Thiên đăng cai và tổ chức

Sau kỳ Hội nghị Giao lưu Lần thứ II thành công mỹ mãn tại Tòa Thánh Bến-Tre thuộc Hội Thánh Cao-Đài Ban-Chỉnh-Đạo ngày 16/06/2009, và tiếp theo Đơn xin phép số : 35/XP-BTT ngày 26/01/2010 của Hội Thánh Cao-Đài Tiên-Thiên đã được Ban Tôn giáo Chính phủ cho phép tại Công văn số 101/TG-CP/CĐ ngày 01/03/2010 V/v : Chấp thuận tổ chức Hội nghị Giao lưu các Hội Thánh Cao-Đài.

Hội nghị Lần thứ III này có mấy điểm chủ yếu như sau :

I/ Hoạt động chung của Giao lưu các HTCĐ và Tổ chức trong ĐĐTKPĐ :

 1. Lập quỹ chung cho Khối Giao lưu dự kiến khoảng 500 triệu VND. Kinh phí tự nguyện đóng góp theo khả năng của từng Thánh sở; ba HT Tiên-Thiên, Ban-Chỉnh, và Minh-Chơn thay mặt toàn Khối Giao lưu làm chủ tài khoản, và có 02 Thủ quỹ và 02 Kế toán chịu trách nhiệm lập sổ sách, chuyển giao và báo cáo tại hội nghị hằng năm.
 2. Lập chương trình hội thảo giáo lý Cao-Đài và đã thống nhất với 03 chuyên đề cho việc đào tạo chung, gồm có :

2-1/ Nguồn gốc hình thành Đạo Cao-Đài do CQ-PTGLĐĐ soạn thảo và trình bày thảo luận;

2-2/ Tôn chỉ - Mục đích của ĐĐTKPĐ do HT Ban-Chỉnh-Đạo soạn thảo và trình bày thảo luận;

2-3/ Ngũ giới cấm – Tứ đại điều qui do HT Minh-Chơn-Đạo soạn thảo và trình bày thảo luận.

Địa điểm tổ chức hội thảo tại Tòa Thánh Bến-Tre của HT Ban-Chỉnh, với thời gian 03 ngày cuối tháng 03 Âm lịch, ba đơn vị hoàn tất nội dung chuyên đề trên và chuyển giao đến HTCĐ Tiên-Thiên có trách nhiệm lập Tờ trình Ban Tôn giáo Chính phủ chấp thuận. Sau hội thảo, lập kế họach tổ chức hạnh đường, đào tạo giảng viên cho toàn Khối. Tiến đến thành lập trường đào tạo Chức sắc Cao-Đài chung.

 1. Xây dựng Dự thảo QUY CHẾ cho các Hội Thánh Cao-Đài và Tổ chức trong ĐĐTKPĐ, gồm có 06 Chương, 16 Điều.

II/ Kế hoạch củng cố vững mạnh cho từng Hội Thánh & Tổ chức, gồm 08 điểm:

 1. Có chương trình, học tập, giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của từng đơn vị mình;
 2. Cần phát huy mối quan hệ với các cấp Chính quyền và các Tôn giáo bạn;
 3. Củng cố mối quan hệ giao lưu giữa các Hội Thánh và Tổ chức trong ĐĐTKPĐ ngày càng thân mật và chặt chẽ hơn;
 4. Thông tin Truyền thống cho toàn Đạo hưởng ứng đọc và đóng góp từ tinh thần đến vật chất cho Tạp chí Cao-Đài ngày càng lớn mạnh và phát triển;
 5. Hưởng ứng sử dụng lịch của Đạo Cao-Đài;
 6. Thành lập Quỹ TTXH chung cho toàn Khối Giao lưu;
 7. Cần có kế hoạch xây dựng chương trình hạnh đường, đào tạo Chức sắc cho toàn Khối;
 8. Các Hội Thánh Cao-Đài và Tổ chức trong ĐĐTKPĐ cần quan tâm đến đời sống Chức sắc, Tín đồ Cao-Đài hiện sinh sống ở nước ngoài.

DANH SÁCH ĐOÀN CÁC HỘI THÁNH CAO-ĐÀI VÀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ (gồm có : 13 Đơn vị + 05 Khách mời) THAM DỰ HỘI NGHỊ GIAO LƯU LẦN THỨ III : 

A-   Tám (8) Hội Thánh Cao-Đài :

1/ Minh-Chơn-Đạo (Thới-Bình, Cà-Mau);

2/ Ban-Chỉnh-Đạo (Thị xã Bến-Tre);

3/ Tiên-Thiên (Châu-Thành, Bến-Tre);

4/ Chơn-Lý (Mỹ-Tho, Tiền-Giang);

5/ Bạch-Y Liên-Đoàn (Châu-Thành, Kiên-Giang);

6/ Chiếu-Minh Long-Châu (Châu-Thành A, Hậu-Giang);

7/ Cầu-Kho Tam-Quan (Hoài-Nhơn, Bình-Định);

8/ Truyền Giáo Cao-Đài (TP. Đà-Nẵng).

B- Năm (5) Tổ chức độc lập :

1/ Thánh-Đức Tổ đình Chiếu-Minh Tam-Thanh (Tp. Cần-Thơ);

2/ Nam-Thành Thánh thất (quận 1, Tp.HCM);

3/ Cơ quan PTGL Đại-Đạo (quận 1, Tp.HCM);

4/ HT Cao-Thượng Bửu Tòa (Tx Bạc-Liêu);

5/ Phái Cao-Đài Thượng-Đế (Tp. Cần-Thơ);

C-   Ngoài ra, còn có Năm (5) ĐD Khách mời trong Đạo :

1/ Vĩnh-Nguyên-Tự (Cần-Giuộc, Long-An) (lần đầu);

2/ Chiếu-Minh Giáo Tòa (Bình-Minh, Vĩnh-Long) (lần đầu);

3/ Thánh tịnh Tân-Minh-Quang (quận 12, Tp.HCM) (lần đầu);

4/ Liên-Hoa Cửu cung (Thủ-Đức, Tp.HCM) (lần đầu);

5/ Thánh thất Bàu-Sen (quận 5, Tp.HCM (lần đầu).


 

scroll back to top
NAM - THÀNH THÁNH THẤT Nguyên Thánh thất Cầu - Kho
124 - 126 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM ĐT: 08.3902.1568 - 0933.323.138 - 0933.333.138
Email: namthanhthanhthat@gmail.com - chidat32@gmail.com