..:: ĐẠI LỄ KHAI ĐẠO NĂM THỨ 93 (12-10-2017) - UNESCO VIỆT NAM cấp Bằng Chứng nhận Ngày Khai Đạo Cao Đài (25/09/2016) ::..

Tổng kết LGHD

Thơ chúc mừng Khối Giao lưu các Hội Thánh Cao-Đài và Tổ chức trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ & Hệ thống Chức sắc Tam thừa Cửu phẩm

Thơ chúc mừng Khối Giao lưu các Hội Thánh

Cao-Đài và Tổ chức trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ

& Hệ thống Chức sắc Tam thừa Cửu phẩm

Nguyễn Hữu Nhơn

........................o0o........................


GIAO hảo cùng nhau Đạo giúp Đời,

LƯU truyền Việt sử khắp muôn người;

CÁC Tòa Thánh đẹp hoằng Chơn lý,

HỘI sở khang trang phổ đạo Trời.

THÁNH giáo ngàn xưa kỳ mẫn thế,

kinh vạn thuở thức ưu thời.

TỔ Tiên Hồng-Lạc khai Nam quốc;

CHỨC sắc CAO-ĐÀI rạng biển khơi.

Rạng biển khơi, ấy người thuyền trưởng,

Lái con tàu định hướng la-bàn;

Là người điều khiển dọc ngang,

Vượt qua sóng gió bạc ngàn bão giông.

Thật bản lĩnh oai phong lẫm liệt,

Đấng anh tài khí tiết hơn người;

Dẫn đoàn thủy thủ về nơi,

Món quà chiến thắng rạng ngời nước non.

Người Chức sắc sắt son lời nguyện,

Thực thi điều Chân-Thiện-Mỹ luôn;

Đó là trung thực, chánh chơn,

Vô tư, trong sáng keo sơn dặn lòng.

Thường chẩn tế cộng đồng xã hội.

Giúp chẩn bần thoát khỏi đói nghèo;

Nhân đạo từ thiện làm theo,

Ban vui cứu khổ quyết đeo phước lành.

Chức sắc Cao-Đài hành công quả,

Giúp nhơn sanh tùy khả năng mình.

Dù là tài vật hữu hình,

Hay là lời nói vẹn tình nghĩa nhân.

Việc giải khổ ân cần mở rộng,

Phát triển thành truyền thống yêu thương;

Bầu ơi thương lấy bí thường.

Tuy rằng khác giống trèo nương chung giàn.

Người Chức sắc là hàng anh lớn,

Dắt dìu em nhỏ hướng bước lên;

Kỷ cương Tân-Luật làm nền,

Pháp-Chánh-Truyền giảng chẳng nên bỏ rào.

Mới hiểu được thấp cao công sức,

Mới xứng tầm năng lực góp vào;

Ngày càng chuẩn mực trước sau,

Đi nhanh vấp té ngã đau trượt dài.

Rồi nãn chí u hoài trách phận,

Đổ than Trời, oán hận số phần;

Bởi chưng không chịu lập thân,

Đức tin chẳng trọn, lý chân không tròn.

Còn phải học Hiến chương hành Đạo,

Hay Đạo qui thấu đáo thuộc lòng;

Để mà thực hiện cho xong,

Làm sáng danh Đạo, đại công với Thầy.

Là Chức sắc Cao-Đài Đại-Đạo,

Thường ngày xem Thánh giáo chơn truyền;

Nào là Đạo sử khai nguyên,

Việt-Nam Lịch sử Rồng Tiên giống nòi.

Và, Địa-lý sông ngòi, biển cả,

Rừng bạt ngàn, núi đá, ruộng nương;

Nam Trung Bắc khắp muôn phương,

Hình cong chữ S quê hương đượm màu.

Là Chức sắc nâng cao nhận thức,

Văn hóa cần đạo đức xây nền;

Chuyên môn càng tiến bộ lên,

Ý thức trách nhiệm sáng tên Đạo Trời.

Cùng Chức việc trau giồi tâm tánh,

Hãy làm gương bá tánh noi theo;

“Đường đi lên đảnh xuống đèo,

Lần dò cao thấp phải trèo vượt qua.”.

Là Hướng đạo hiệp hòa làm trọng,

Thuyết trình viên chủ động chương trình;

Nói lời đạo đức xương minh,

Nói lời chân chính, công bình vô tư.

Khách quan, trung thực từ cửa miệng,

Hãy nhẹ nhàng, uyển chuyển dịu êm;

Ngọt ngào, tâm lý, mỏng mềm,

Đem lời lợi ích, càng thêm trải lòng,

Và, giọng nói nho phong tao nhã,

“Sự thương yêu” hành giả của Thầy;

Thuận Thiên rạng mặt là đây,

Thần Tiên Thánh Phật hằng ngày trợ duyên.

Thay lời nói nhất tuyên hành động,

Đó việc làm quý trọng thường xuyên;

“Tri hành hợp nhất” trung kiên,

Người tôn, kẻ kính hồn thiêng chứng lòng.

Là Chức sắc phổ thông Chơn đạo,

Đem đức tài dạy bảo nhơn sanh;

Tâm hạnh đầy đủ viên thành,

Truyền thừa hậu bối sáng danh Cao-Đài.

Là Chức sắc công khai hành Đạo,

Không vì thương chao đảo lòng mình;

Không vì nịnh hót cảm tình,

Đỡ nâng, che chở nghiêng chinh hại đời.

Không vì ghét, bỏ người hiền triết,

Đấng anh tài phân biệt trắng đen;

Sáng danh Thượng trí pha đèn,

Chưa nghe đã hiểu, chưa quen tưởng hình,

Vẫn chặt dạ ân tình sau trước,

Giữ một lòng mực thước thủy chung;

Vui thay kẻ sỹ hào hùng,

Tuổi tên muôn thuở hiếu trung đứng đầu.

Bậc Thượng trí tròn câu nhân nghĩa,

Trang Nữ sỹ vun tỉa cang thường;

Tam tùng, Tứ đức soi gương,

Hãy nên quý trọng khuếch trương mọi điều.

Công Ngôn Dung Hạnh nêu món báu,

Hãy trao truyền con cháu đời sau;

Đó là Quốc túy rạng màu,

Luân thường đạo lý cần trau bảo tồn.

Đại-ân-xá Hạ ngươn mạt pháp,

Đấng Cao-Đài quy nạp vạn linh;

Nhập môn cầu Đạo hữu hình,

Tín đồ tròn phận, xứng danh Địa-Thần.

Rồi năm năm mót dần công quả,

Thông sự, Phó - Chánh (*) đã qua;

Tu học hành Đạo thuận hòa,

Hy sinh phụng sự, tuyển qua Nhơn-Thần.

Khởi từ đây giai tầng Chức sắc,

Phẩm Lễ sanh nguyên tắc khởi đầu;

Thiên-Thần đối phẩm hòa nhau,

Tu thân, lập hạnh giồi trau tánh lành.

Phẩm Giáo hữu phiên thành Địa-Thánh,

Phổ thông truyền lý chánh Đạo Trời;

Khai tâm, mở trí cho người,

Nhơn sanh tu học muôn nơi phước lành.

Rồi từng bước chính danh định phận,

Bảo tinh, dưỡng khí vận tồn thần;

An nhiên tự tại xác thân,

Giáo-sư phẩm Đạo hồng ân toại lòng.

Nhơn-Thánh vị khai thông mọi lẽ,

Cắt ái, ly gia hệ Trung thừa;

Trở về Tòa Thánh duyên xưa,

Tùng lịnh Hội Thánh mới vừa tuyên công.

Tu tinh tấn đắc phong chánh vị,

Phẩm Phối-sư trọng quí biết bao;

Ngang tầm Thiên-Thánh trời sao,

Tiếp nâng Chánh-Phối-sư cao Chưởng quyền.

Công to lớn Hoàng-Thiên gia hộ,

Thăng tiến hơn, đức độ trùng phùng;

Đầu-sư Chưởng quản Cửu-Trùng,

Địa-Tiên Thiên phẩm Huyền-Khung sắc truyền.

Đức Chưởng-pháp đại duyên nhiều kiếp.

Phẩm Nhơn-Tiên chuyển tiếp ngàn xưa;

Đó là chánh vị Thượng thừa,

Công viên quả mãn sớm trưa đắc thành.

Tại thế gian chánh danh Phật vị,

Ngôi Giáo-Tông nguyên thủy Thiên-Tiên;

Ngọc-Hoàng Thượng-Đế ban truyền,

Tam-thừa Cửu-phẩm phổ tuyên Địa cầu.

“Lục thập bát” thảy chung bầu,

Đại-đồng Thế-giới Ngũ-châu một nhà.

Cha Trời của cả chúng ta,

Mừng con tiến hóa, thăng hoa tốt lành.

Đời Mạt pháp, Thượng-Đế dành;

Ân xá Nhơn loại trả nhanh một lần;

Tiến lên Minh-Đức Tân-Dân,

Thượng ngươn Thánh-Đức thiện chân đời đời.

Tệ  sỹ Nguyễn-Hữu-Nhơn

Thánh danh Chí-Đạt

 • Địa chỉ        : 124 – 126 Nguyễn-Cư-Trinh, P. NCT, quận 1, Tp.HCM;
 • Điện thoại   : 08.39201568 - 08.62978148 - 0933.333.138 – 0933323138;
 • E-mail         : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ;
 • Website       : liengiaohanhdao.com và nguyễnhữunhơn_chíđạt.com.
 scroll back to top

TÌM HIỂU KHỐI GIAO LƯU CÁC HỘI THÁNH CAO-ĐÀI VÀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ (P2)

TÌM HIỂU KHỐI GIAO LƯU CÁC HỘI THÁNH VÀ TỔ CHỨC

TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ (P.2)

Chí-Đạt Nguyễn-Hữu-Nhơn

- - - - - - - - o o O o o - - - - - - - -

IV- HỘI NGHỊ GIAO LƯU CÁC HỘI THÁNH CAO-ĐÀI VÀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM KỲ PHỔ-ĐỘ - Lần thứ IV * Đại lễ Kỷ niệm Chơn-Tu -  Ngày 14-15/02 Tân-Mẹo (18-19/03/2011) tại Thánh Tòa Ngọc-Kinh, xã Mong-Thọ, huyện Châu-Thành, tỉnh Kiên-Giang, do Hội Thánh Cao-Đài Bạch-Y Liên-Đoàn Chơn-Lý đăng cai và tổ chức.

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Kiên-Giang tại Công văn số 124/UBND-VHXH ngày 28/02/2011, Hội Thánh Cao-Đài Bạch-Y đã tổ chức thành công Hội nghị Giao lưu lần thứ IV, với những điểm nỗi bật như sau :

 1. Sự gia nhập : Minh-Lý Thánh hội Tam-Tông-Miếu (số 82 Cao-Thắng, quận 3, Tp. HCM) và Giáo hội Cao-Đài Việt-Nam (Bình-Đức, Tiền-Giang) là hai Thành viên chính thức trong Khối Giao lưu các Hội Thánh Cao-Đài và các Tổ chức trong ĐĐTKPĐ;
 2. Về Chương trình Giáo lý chung : Thống nhất ký tên thực hiện Bản Ghi nhớ từ Hội nghị Giao lưu Lần thứ III (Canh-Dần – 2010) có 3 Chuyên đề :
  1. Nguyên nhân Thượng-Đế khai mở Đạo Cao-Đài tại đất nước Việt-Nam;
  2. Tôn chỉ - Mục đích của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ;
  3. Ngũ giới cấm – Tứ đại điều qui.
  4. Bộ phận phát hành của Tạp chí Cao-Đài gồm có : Ba anh lớn : CPS Ngọc-Nho-Thanh, Tiếp pháp Nguyễn-Văn-Tấn và Bảo Học Quân Tô-Văn-Tích. Phát hành theo từng số và nộp lưu chiểu theo quy định.
  5. Về sự tín nhiệm đối với Nhà nước: Khối Giao lưu các HT Cao-Đài và Tổ chức trong ĐĐTKPĐ được chọn cử là Thành viên của UBTWMTTQVN gồm :

1- Al Thái-Đầu-Sư Trần-Đức-Tăng (Trưởng ban Thường trực Hội Thánh Minh-Chơn-Đạo);

2- Al Ngọc CPS Võ-Văn-Nho (Trưởng ban TT Hội Thánh Ban-Chỉnh-Đạo);

3- Al Thượng CPS Huỳnh-Văn-Bảy (Trưởng ban TT Hội Thánh Tiên-Thiên);

4- Al Phối sư Thượng-Hậu-Thanh (HĐCQ Lưỡng đài Hội Thánh Truyền-Giáo Cao-Đài);

5- Đạo tỷ Nguyễn-Thị-Ngọc-Điệp (Chánh hội trưởng HĐ Điều hành pháp môn CĐCM Tam-Thanh Vô-Vi.

DANH SÁCH ĐOÀN CÁC HỘI THÁNH CAO-ĐÀI VÀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ (gồm có : 15 Đơn vị + 05 Khách mời) THAM DỰ HỘI NGHỊ GIAO LƯU LẦN THỨ IV :

A-   Mười (10) Hội Thánh :

1/ Minh-Chơn-Đạo (Thới-Bình, Cà-Mau);

2/ Ban-Chỉnh-Đạo (Thị xã Bến-Tre);

3/ Tiên-Thiên (Châu-Thành, Bến-Tre);

4/ Chơn-Lý (Mỹ-Tho, Tiền-Giang);

5/ Bạch-Y Liên-Đoàn (Châu-Thành, Kiên-Giang);

6/ Chiếu-Minh Long-Châu (Châu-Thành A, Hậu-Giang);

7/ Cầu-Kho Tam-Quan (Hoài-Nhơn, Bình-Định);

8/ Truyền Giáo Cao-Đài (TP. Đà-Nẵng);

9/ Minh-Lý-Đạo Tam-Tông-Miếu (Q. 3, Tp. HCM) tham gia chính thức;

10/ Giáo hội Cao-Đài Việt-Nam (Bình-Đức, Tiền-Giang) tham gia chính thức.

B- Năm (5) Tổ chức độc lập :

1/ Thánh-Đức Tổ đình Chiếu-Minh Tam-Thanh Vô-Vi (Tp. Cần-Thơ);

2/ Nam-Thành Thánh thất (quận 1, Tp.HCM);

3/ Cơ quan PTGL Đại-Đạo (quận 1, Tp.HCM);

4/ HT Cao-Thượng Bửu Tòa (Tx Bạc-Liêu);

5/ Phái Cao-Đài Thượng-Đế (Tp. Cần-Thơ);

C- Ngoài ra, còn có Năm (5) ĐD Khách mời trong Đạo :

1/ Vĩnh-Nguyên-Tự (Cần-Giuộc, Long-An) (lần 2);

2/ Thánh Tòa Vô-Vi Huỳnh-Quang-Sắc (quận 8, Tp.HCM) (lần 2);

3/ Thánh tịnh Tân-Minh-Quang (quận 12, Tp.HCM) (lần 2);

4/ Liên-Hoa Cửu cung (Thủ-Đức, Tp.HCM) (lần 2);

5/ Thánh thất Bàu-Sen (quận 5, Tp.HCM (lần 2).

V- HỘI NGHỊ GIAO LƯU CÁC HỘI THÁNH CAO-ĐÀI VÀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM KỲ PHỔ-ĐỘ - Lần thứ V * Kỷ niệm Đại lễ An-Thiên khánh thành Hội Thánh * Năm thứ 52 (1960-2012) - Ngày 15-16-17-18/03 Nhâm-Thìn (05-06-07-08/04/2012) tại Tòa Thánh Trung Ương, thị trấn Tam-Quan, huyện Hoài-Nhơn, tỉnh Bình-Định, do Hội Thánh Cao-Đài Cầu-Kho Tam-Quan đăng cai và tổ chức

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Bình-Định tại Công văn số 941/UBND-NC ngày 20/03/2012, Hội Thánh Cao-Đài Cầu-Kho Tam-Quan đã đăng cai và tổ chức thành công Hội nghị Giao lưu Lần thứ V, với những điểm nỗi bật sau :

1.  Vĩnh-Nguyên-Tự (xã Long-An, huyện Cần-Giuộc, tỉnh Long-An) là Thành viên chính thức trong Khối Giao lưu các Hội Thánh Cao-Đài và các Tổ chức trong ĐĐTKPĐ;

2.  Về sự tín nhiệm đối với Nhân dân : Khối Giao lưu các HT Cao-Đài và Tổ chức trong ĐĐTKPĐ rất vinh dự có một vị đắc cử là Đại biểu Quốc hội Khóa XIII là Al Phối sư Trần-Văn-Huynh (Thánh danh Huệ-Tín);

3.  Thực hiện Bản Ghi nhớ, trong đó có việc thành lập Ban Soạn thảo Giáo lý và Ban Thư ký.

3.1- Ban Soạn thảo Giáo lý : gồm có 15 vị, do Al Bảo-Văn Pháp quân Lữ-Minh-Châu, Quản lý Học viện HTCĐ Ban-Chỉnh-Đạo làm Trưởng ban; Trưởng huynh Thiện-Chí, Tổng Thư ký Cơ quan PTGLĐĐ, và chị lớn Phối sư Võ-Kim-Hoa, UV Ban Thường trực HTCĐ Minh-Chơn-Đạo làm Phó trưởng ban và 12 Thành viên;

3.2- Ban Thư ký : gồm 6 vị, do hai Đạo huynh Lễ sanh Huỳnh-Bửu-Lâm, UV Ban Thường vụ Hội Nhơn sanh, làm Trưởng ban và Giáo sư Huỳnh-Thanh-Phong, Phó phòng văn Thượng hội HTCĐ Tiên-Thiên, Phó ban;

4.   Lập Bản Quy Chế tạm thời sinh hoạt Tổ chức Giao lưu các HT Cao-Đài và các Tổ chức trong ĐĐTKPĐ gồm 6 Chương - 26 Điều.

DANH SÁCH ĐOÀN CÁC HỘI THÁNH CAO-ĐÀI VÀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ (gồm có : 16 Đơn vị + 06 Khách mời) THAM DỰ HỘI NGHỊ GIAO LƯU LẦN THỨ V :

A- Mười (10) Hội Thánh :

1/ Minh-Chơn-Đạo (Thới-Bình, Cà-Mau);

2/ Ban-Chỉnh-Đạo (Thị xã Bến-Tre);

3/ Tiên-Thiên (Châu-Thành, Bến-Tre);

4/ Chơn-Lý (Mỹ-Tho, Tiền-Giang);

5/ Bạch-Y Liên-Đoàn (Châu-Thành, Kiên-Giang);

6/ Chiếu-Minh Long-Châu (Châu-Thành A, Hậu-Giang);

7/ Cầu-Kho Tam-Quan (Hoài-Nhơn, Bình-Định);

8/ Truyền Giáo Cao-Đài (TP. Đà-Nẵng);

9/ Minh-Lý-Đạo Tam-Tông-Miếu (quận 3, Tp. HCM);

10/ Giáo hội Cao-Đài Việt-Nam (Bình-Đức, Tiền-Giang).

B- Sáu (6) Tổ chức độc lập :

1/ Thánh-Đức Tổ đình Chiếu-Minh Tam-Thanh (Tp. Cần-Thơ);

2/ Nam-Thành Thánh thất (quận 1, Tp.HCM);

3/ Cơ quan PTGL Đại-Đạo (quận 1, Tp.HCM);

4/ HT Cao-Thượng Bửu Tòa (Tx Bạc-Liêu);

5/ Phái Cao-Đài Thượng-Đế (Tp. Cần-Thơ);

6/ Vĩnh-Nguyên-Tự (Cần-Giuộc, Long-An).

C- Ngoài ra, còn có Sáu (6) ĐD Khách mời trong Đạo :

1/ Thánh Tòa Vô-Vi Huỳnh-Quang-Sắc (quận 8, Tp.HCM) (lần 3);

2/ Liên-Hoa Cửu cung (Thủ-Đức, Tp. HCM) (lần 3);

3/ Thánh thất Bàu-Sen (quận 5, Tp. HCM) (lần 3);

4/ Thánh tịnh Tân-Minh-Quang (quận 12, Tp. HCM) (lần 3);

5/ Thánh thất Thủ đô Hà-Nội (không phải Thánh sở độc lập);

6/ Ban Đại diện HTCĐ Tòa Thánh Tây-Ninh tỉnh Bình-Định (không phải Thánh sở độc lập).

VI- HỘI NGHỊ GIAO LƯU CÁC HỘI THÁNH CAO-ĐÀI VÀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM KỲ PHỔ-ĐỘ - Lần thứ VI tại Trung-Hưng Bửu Tòa, số 63 đường Hải-Phòng, Tp. Đà-Nẵng * Đại lễ Khánh thành Trung-Tông Tịnh Thánh - Ngày 08-09/04 Quý-Tỵ (17-18/05/2013), do Hội Thánh Truyền Giáo Cao-Đài đăng cai và tổ chức:

Tại Đơn đề nghị V/v : Tổ chức Hội nghị Giao lưu các Hội Thánh và Tổ chức Cao-Đài, số 39/HT-HC, ngày 15/04/2013 của Hội Thánh Truyền Giáo Cao-Đài, và sau đó vào ngày 02/05/2013 Ban Tôn giáo Chính phủ đã chấp thuận việc  tổ chức Hội nghị Giao lưu giữa các Hội Thánh và Tổ chức Cao-Đài tại Trung-Hưng Bửu Tòa, số 63 Hải-Phòng, quận Hải-Châu, thành phố Đà-Nẵng thuộc Hội Thánh Truyền Giáo Cao-Đài, vào ngày 17-18/05/2013.

Hội nghị Giao lưu Lần thứ VI có tám (8) điểm quan trọng như sau :

 1. Thông qua Bản Ghi nhớ (Dự thảo) Chương trình hành đạo của Khối Giao lưu gồm 10 điểm;
 2. Hằng năm các Đơn vị gởi báo cáo vào ngày 15/10 Âm lịch, để Ban Thư ký tổng hợp báo cáo trước hội nghị;
 3. Qua sáu (6) lần giao lưu đóng góp Bản Quy chế của Khối Giao lưu gồm 8 Chương – 40 Điều cũng khá hoàn chỉnh, thì nên tạm thời sử dụng đến 2016 (Năm đạo thứ 90);
 4. 12 vị Lãnh đạo luân phiên điều hành hội nghị gồm :
  1. 1) Phối sư Thượng-Hậu-Thanh (Truyền-Giáo);
  2. 2) Đầu sư Thái-Tăng-Tinh (Minh-Chơn-Đạo);
  3. 3) Chánh Phối sư Ngọc-Nho-Thanh (Ban-Chỉnh-Đạo);
  4. 4) Chánh Phối sư Thượng-Bảy-Thanh (Tiên-Thiên);
  5. 5) Chánh Phối sư Huệ-Tín (Bạch-Y Liên-Đoàn);
  6. 6) Thừa sử Huệ-Mẫn (Cầu-Kho Tam-Quan);
  7. 7) Đầu sư Thái-Long-Nhựt (Chơn-Lý);
  8. 8) Phối sư Lê-Văn-Tròn (Cao-Đài Việt-Nam * Bình-Đức);
  9. 9) Đạo tỷ Nguyễn-Thị-Ngọc-Điệp (Thánh-Đức Tổ Đình);

10) Đạo trưởng Đại-Bác (Minh-Lý Thánh hội);

11) Trưởng huynh Thiện-Chí (Cơ quan PTGLĐĐ);

12) Phối sư Lê-Văn-Lễ (Chiếu-Minh Long-Châu).

 1. Ban Thư ký thay đổi Trưởng ban và thay đổi nhân sự :
  1. 1) Giáo sư Huỳnh-Thanh-Phong (Tiên-Thiên), Trưởng ban;
  2. 2) Giáo hữu Bùi-Văn-Khỏe (Ban-Chỉnh), Phó ban;
  3. 3) Truyển trạng Huệ-Thanh-Triết (Tiên-Thiên), Ủy viên;
  4. 4) Giáo hữu Nguyễn-Văn-Sê (Bạch-Y), Ủy viên;
  5. 5) Đạo tỷ Lê-Thị-Bích-Nga (Cao-Đài VN Bình-Đức), Ủy viên;
  6. 6) Đạo tỷ Đinh-Thị-Hạnh (Cầu-Kho Tam-Quan), Ủy viên.
  7. Tạp chí Cao-Đài được đánh giá cao, và cần phổ biến rộng rãi;
  8. Định hướng xây dựng trường đào tạo Chức sắc kế thừa, mở lớp bồi dưỡng Chức sắc, Chức việc;
  9. Khối Giao lưu cần có trụ sở đặt tại thành phố Hồ-Chí-Minh.

DANH SÁCH ĐOÀN CÁC HỘI THÁNH CAO-ĐÀI VÀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ (gồm có : 16 Đơn vị + 04 Khách mời) THAM DỰ HỘI NGHỊ GIAO LƯU LẦN THỨ VI :

A- Mười (10) Hội Thánh :

1/ Minh-Chơn-Đạo (Thới-Bình, Cà-Mau);

2/ Ban-Chỉnh-Đạo (Thị xã Bến-Tre);

3/ Tiên-Thiên (Châu-Thành, Bến-Tre);

4/ Chơn-Lý (Mỹ-Tho, Tiền-Giang);

5/ Bạch-Y Liên-Đoàn (Châu-Thành, Kiên-Giang);

6/ Chiếu-Minh Long-Châu (Châu-Thành A, Hậu-Giang);

7/ Cầu-Kho Tam-Quan (Hoài-Nhơn, Bình-Định);

8/ Truyền Giáo Cao-Đài (TP. Đà-Nẵng);

9/ Minh-Lý-Đạo Tam-Tông-Miếu (quận 3, Tp. HCM);

10/ Giáo hội Cao-Đài Việt-Nam (Bình-Đức, Tiền-Giang).

B- Sáu (6) Tổ chức độc lập :

1/ Thánh-Đức Tổ đình Chiếu-Minh Tam-Thanh (Tp. Cần-Thơ);

2/ Nam-Thành Thánh thất (quận 1, Tp.HCM);

3/ Cơ quan PTGL Đại-Đạo (quận 1, Tp.HCM);

4/ HT Cao-Thượng Bửu Tòa (Tx Bạc-Liêu);

5/ Phái Cao-Đài Thượng-Đế (Tp. Cần-Thơ);

6/ Vĩnh-Nguyên-Tự (Cần-Giuộc, Long-An).

C- Ngoài ra, còn có Bốn (4) ĐD Khách mời trong Đạo :

1/ Thánh Tòa Vô-Vi Huỳnh-Quang-Sắc (quận 8, Tp.HCM) (lần 4);

2/ Thánh thất Bàu-Sen (quận 5, Tp. HCM) (lần 4);

3/ Thánh tịnh Tân-Minh-Quang (quận 12, Tp. HCM) (lần 4);

4/ Thánh thất Thủ đô Hà-Nội (không phải Thánh sở độc lập) (lần 2).

LỜI KẾT :

Sau 6 (sáu) lần tổ chức thành công Hội nghị Giao lưu của các Hội Thánh Cao-Đài và Tổ chức trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đã đem lại những kết quả to lớn và tốt đẹp không những về mặt Thể Đạo hay hình thức, mà cái chính yếu của nó là việc kết nối tổng hợp cả một Hệ thống của nền Đạo, đem lại sự thành tựu vĩ đại và cao quý về phương diện tinh thần. Và, từ nay Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đã có chung một Liên hiệp các Hội Thánh và Thánh sở Độc lập, cùng có cơ quan Ngôn luận chung của toàn Khối, mà Ngày 17 tháng 2 Mậu-Tý (24/03/2008) chính là Ngày Thành Lập Khối Giao Lưu trọng đại này, tức là ngày Đại hội đầu tiên của nền Đại-Đạo từ sau ngày thống nhất đất nước, ngày kỷ niệm này sẽ mãi mãi đi vào Lịch sử của toàn Đạo (nhân Kỷ niệm Ngày Đăng Tiên Đức Ngọc-Chưởng-pháp Trần-Đạo-Quang) do Hội Thánh Cao-Đài Minh-Chơn-Đạo khởi xướng tổ chức và được sự đồng thuận - đồng hành của toàn Đạo đã diễn ra tại Thánh thất Thiên-Cảnh-Đàn, Khóm 6, phường 1, thành phố Cà-Mau. Như vậy, hằng năm Ngày 17/2 Âm lịch, người Tín hữu của toàn Khối có nên làm Lễ Kỷ Niệm cao trọng này để tưởng nhớ đến ngày thành lập ? - Ngoại trừ, ngày Hội nghị Giao lưu mà các Hội Thánh Cao-Đài và Tổ chức ĐĐTKPĐ đăng cai tổ chức.

Để kết thúc bài viết này, xin mượn lời nói của ngài Nguyễn-Xuân-Thắng, Tổng Thư ký UNESCO Thế giới, Chủ tịch UNESCO Việt-Nam : “Hình thành Ngày Đạo đức toàn cầu”, và của Nhà Khoa học Lê-Văn-Tuấn phát biểu nhân Ngày thành lập UNESCOM : “Tột đỉnh của Văn hóa là một nền Hòa bình thật sự của nhân loại toàn cầu.”; mà đối với nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ của chúng ta là phải tiến đến sự thống nhất hoàn toàn và cùng chung của một GIÁO HỘI, rồi sẽ tiến đến thống hợp “Vạn giáo đồng nhất lý” của loài người trên hành tinh này./.

Chú thích :

(*1) : Tuân theo Thánh lịnh của Đức Phạm Hộ-Pháp giáng cơ đêm mùng 7 rạng sáng 8 tháng giêng Kỷ-Dậu (1969) tại Giáo hội Cao-Đài Thống-Nhất Trung Ương.

(*2) : 1- Giáo hội Cao-Đài Thống-Nhất  (Chí-Thành Nguyễn-Bá-Lạc); 2- HT Tiền-Giang (Huệ-Vân); 3- HT Cao-Thượng Bửu Tòa (Huệ-Ngọc); 4) HTCĐ Tiên-Thiên (Huệ-Thiện); 5) HT Cao-Đài Thượng-Đế (Võ-Khúc-Tinh, Thiên-Huyền-Minh và Thiên-Huyền-Vân), 6) HT Chiếu-Minh Long-Châu (Ngọc-Ánh-Huỳnh); 7) HTCĐ Bạch-Y Liên-Đoàn Chơn-Lý (Đồng tử Huệ-Bửu); 8) HTCĐ Tân Chiếu-Minh, Vĩnh-Long (Thiên-Đức), 9- HTCĐ Minh-Chơn-Đạo, Giồng Buốm  (?), v.v… Phái đoàn đã được các ngài : Thượng sanh Cao-Hoài-Sang, Bảo thế Lê-Thiện-Phước, Khai đạo Phạm-Tấn Đãi tiếp đón trọng thể và nồng hậu, nhưng không bàn bạc gì cả vì không thỏa thuận được dùng đồng tử nào để lập đàn. Và, đến đầu giờ buổi chiều thì có một Hiền huynh Truyền trạng tự sửa đổi chương trình nghị sự và nói rằng cuộc họp đã hủy bỏ. Có lẽ chưa đến lúc sum họp một nhà, nên dù có cố gắng đến đâu Hội nghị cũng không thành. Phỏng vấn anh lớn Tiếp đạo Ngọc-Ánh-Huỳnh HTCĐ Chiếu-Minh Long-Châu, lúc 12 giờ, thứ sáu, ngày 27-12-2013.

(*3) : 1) Cơ quan PTGLCĐG Việt-Nam, 2) Hội giáo Cao-Đài Thượng-Đế, 3) HT Minh-Chơn-Đạo, 4) HT Tiền-Giang, 5) HT Giáo hội Tiên-Thiên (Minh-Đức), 6) HT Tiên-Thiên (Châu-Minh), 7) HT Giáo hội Bến-Tre (Đô-Thành), 8) HT Truyền giáo  Cao-Đài Trung-Việt, 9) HT Bạch-Y Liên-Đoàn Chơn-Lý, 10) Giáo hội Cao-Đài Thống-Nhứt Trung Ương, 11) HT Cao-Đài Chiếu-Minh (Long-Châu), 12) Giáo hội Cao-Đài Việt-Nam (Bình-Đức), 13) HT Cao-Đài Minh-Chơn-Lý, 14) Tòa Thánh Cao-Đài Việt-Nam (Bến-Tranh), 15) HT Lâm-Huyền-Châu, 16) HT Cao-Thượng Bửu Tòa. Đại hội có các Quyết nghị sau :

 1. Quyết nghị I : Các HT đồng ký tên yêu cầu giữ nguyên trạng hoản dịch cho các Tu sĩ;
 2. Quyết nghị II : Thành lập Ủy ban Soạn thảo văn thư gởi Tổng thống, gồm có 8 vị : 1) Hiến thế Trần-Chí-Thành, 2) Ông Trần-Luyện, 3) Ông Huệ-Đăng, 4) Ông Chí-Tìn, 5) Bảo thế Hắc-Quang, 6) Thượng Chánh Phối sư Lê-Minh-Ngoạt, 7) Chánh Phối sư Ngọc-Huỳnh-Thanh, 8) Giáo sư Ngọc-Minh-Thanh.
 3. Quyết nghị III : có mấy ý sau : c.1- Chấp thuận Bản dự thảo Văn thư do Ủy ban Soạn thảo trình hội nghị; c.2- Mỗi Hội Thánh chọn 2 Chức sắc ký tên trên Văn thư; c.3- Đại hội có gởi Thư mời Tòa Thánh Tây-Ninh, nhưng vắng mặt. Về Văn thư gởi Tổng thống (nguyên thủ quốc gia VNCH) vẫn để dành chỗ ký tên sau, nếu đồng ý; c.4- Hội nghị ủy nhiệm Phái đoàn Đại diện gồm có : 1) Thượng CPS Nguyễn-Minh-Ngoạt (Châu-Minh); 2) CPS Ngọc-Huỳnh-Thanh (Minh-Đức); 3) Phối sư Trần-Văn-Quế (Chủ trưởng HT Truyền Giáo); 4) Trần-Chí-Thành (Giáo hội Bến-Tre); 5) Ông Thanh-Long Lương-Vĩnh-Thuật (HT Truyền Giáo); 6) Ông Kiến-Minh Trương-Truyền-Chánh (Cao-Đài Thống-Nhất); 7) Ông Đạt-Minh Lê-Văn-Non (Cơ quan PTGLCĐGVN).

(*4) :

 1. 1. Giáo hội CĐ Thống Nhất Trung Ương
 2. 2. Hội Thánh Tiên Thiên (Tòa Thánh Châu Minh)
 3. 3. Hội Thánh Giáo hội Bến Tre
 4. 4. Hội Thánh  Minh Chơn Đạo
 5. 5. Hội Thánh  Bạch Y liên Đoàn Chơn Lý
 6. 6. Hội Thánh Chiếu Minh (Tòa Thánh Long Châu)
 7. 7. Hội Thánh  Cao Thượng Bửu Tòa
 8. 8. Hội Giáo CĐThượng Đế
 9. 9. Tân Hội Thánh Chiếu Minh

10. Hội Thánh Hậu Giang Minh Chơn Đạo (Lâm Huyền Châu)

11. Hội Thánh  Giáo hội Tiên Thiên Minh Đức

12. Nam Thành Thánh thất (Cầu Kho tái lập)

13. Hội Thánh Chơn Lý Định Tường (Cầu Vĩ - Mỹ Tho)

14. Giáo Hội Trương Ương, Toà Thánh Cao Đài Việt Nam

15. Đại diện Tòa Thánh Cao Đài Việt Nam

16. Đại diện Hội Thánh  Truyền Giáo Trung Việt

17. Đại diện Hội Thánh Tiền Giang (@)).

(*5) :

 1. 1. Giáo hội CĐ Thống nhứt Trung Ương
 2. 2. Hội Thánh Tiên Thiên (Tòa Thánh Châu Minh)
 3. 3. Hội Thánh Giáo hội Bến Tre
 4. 4. Hội Thánh  Minh Chơn Đạo
 5. 5. Hội Thánh  Bạch Y liên Đoàn Chơn Lý
 6. 6. Hội Thánh Chiếu Minh (Tòa Thánh Long Châu)
 7. 7. Hội Thánh  Cao Thượng Bửu Tòa
 8. 8. Hội Giáo CĐThượng Đế
 9. 9. Tân Hội Thánh Chiếu Minh

10. Hội Thánh Hậu Giang Minh Chơn Đạo Lâm Huyền Châu

11. Hội Thánh  Giáo hội Tiên Thiên Minh Đức

12. Nam Thành Thánh thất (Cầu Kho tái lập)

13. Hội Thánh Chơn Lý Định Tường (Cầu Vĩ - Mỹ Tho)

14. Giáo Hội Trương Ương, Toà Thánh Cao Đài Việt Nam

15. Đại diện Tòa Thánh Cao Đài Việt Nam.

(@) :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

scroll back to top

Các bài viết khác...

NAM - THÀNH THÁNH THẤT Nguyên Thánh thất Cầu - Kho
124 - 126 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM ĐT: 08.3902.1568 - 0933.323.138 - 0933.333.138
Email: namthanhthanhthat@gmail.com - chidat32@gmail.com