..:: ĐẠI LỄ KHAI ĐẠO NĂM THỨ 93 (12-10-2017) - UNESCO VIỆT NAM cấp Bằng Chứng nhận Ngày Khai Đạo Cao Đài (25/09/2016) ::..

2017-03-12 LỄ VÍA ĐỨC THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ + KN CHU NIÊN NGÀY TRÙNG TU NGÔI TAM ĐÀI LT 47 - THÁNH TỊNH THANH TỊNH ĐÀN (Tiền Giang)

2017-03-12LeViaDucThaiThuongDaoTo+KnChuNienNgayTrungTuNgoiTamDaiLt47-ThanhTinhThanhTinhDan(tienGiang)Nd(custom)
2017-03-12LeViaDucThaiThuongDaoTo+KnChuNienNgayTrungTuNgoiTamDaiLt47-ThanhTinhThanhTinhDan(tienGiang)B(custom)
scroll back to top

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

NAM - THÀNH THÁNH THẤT Nguyên Thánh thất Cầu - Kho
124 - 126 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM ĐT: 08.3902.1568 - 0933.323.138 - 0933.333.138
Email: namthanhthanhthat@gmail.com - chidat32@gmail.com