..:: ĐẠI LỄ KHAI ĐẠO NĂM THỨ 93 (12-10-2017) - UNESCO VIỆT NAM cấp Bằng Chứng nhận Ngày Khai Đạo Cao Đài (25/09/2016) ::..

Lịch LGHD

Thư mời Lễ Kỉ Niệm Ngày Thành Lập Thánh Tịnh Ngọc Minh Đài Thứ 83

2017-06-04_-_ThuMoiLeKNNgayThanhLapThanhTinhNgocMinhDai_1
2017-06-04_-_ThuMoiLeKNNgayThanhLapThanhTinhNgocMinhDai_2
scroll back to top

2017-06-04 - Thư mời lễ kn ngày thành lập Thánh tịnh Ngọc Minh Đài LT 83

2017-06-04-(p.1)thuMoiLeKnNgayThanhLapThanhTinhNgocMinhDaiLt83(medium)
2017-06-04-(p.2)ThuMoiLeKnNgayThanhLapThanhTinhNgocMinhDaiLt83(medium)
scroll back to top

Các bài viết khác...

NAM - THÀNH THÁNH THẤT Nguyên Thánh thất Cầu - Kho
124 - 126 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM ĐT: 08.3902.1568 - 0933.323.138 - 0933.333.138
Email: namthanhthanhthat@gmail.com - chidat32@gmail.com