..:: ĐẠI LỄ KHAI ĐẠO NĂM THỨ 93 (12-10-2017) - UNESCO VIỆT NAM cấp Bằng Chứng nhận Ngày Khai Đạo Cao Đài (25/09/2016) ::..

Liên giao hành đạo

2016-10-14 KN 81 NĂM THÀNH LẬP THÁNH TÒA VÔ VI HUỲNH QUANG SẮC

2016-10-14(p.1)kn81NamThanhLapThanhToaVoViHuynhQuangSac
2016-10-14(p.2)kn81NamThanhLapThanhToaVoViHuynhQuangSac
scroll back to top

2016-10-12 Thư mời Hội nghị - UBMTTQVN TPHCM

2016-10-12ThuMoiHoiNghi-UbmttqvnTphcmscroll back to top

Các bài viết khác...

Trang 4 trong tổng số 13 trang

4
NAM - THÀNH THÁNH THẤT Nguyên Thánh thất Cầu - Kho
124 - 126 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM ĐT: 08.3902.1568 - 0933.323.138 - 0933.333.138
Email: namthanhthanhthat@gmail.com - chidat32@gmail.com