..:: ĐẠI LỄ KHAI ĐẠO NĂM THỨ 93 (12-10-2017) - UNESCO VIỆT NAM cấp Bằng Chứng nhận Ngày Khai Đạo Cao Đài (25/09/2016) ::..

Bài giảng Con đường Giác ngộ - TTV : Công Huy

CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ  
-----***-----  
A.- Ý nghĩa

   
Giác: Hiểu biết.  Ngộ: tỉnh ra mà biết rõ.  
Giác ngộ là tỉnh ra mà thấu rõ chơn lý của vấn đề.  
Con đường là nói đến một quá trình từ điểm nầy đến điểm khác.  
Con đường giác ngộ là nói về một quá trình đi đến sự thấu hiểu cội nguồn của sự việc. (Đức Nguyên).  
   
Theo từ điển “Bách khoa toàn thư”, giác ngộ là đạt đến trạng thái “Không”. Loại bỏ được tất cả mọi cảm xúc. Trong bài: Bát nhã tâm kinh: Sắc tức thị không, không tức thị sắc… Xá lợi tử thị chư pháp không tướng; bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm… Vô nhãn nhỉ tỉ thiệt thân ý…  
Phật Thích Ca là vị đại giác ngộ. Toàn tri toàn năng.

B.-  Làm thế nào để giác ngộ

Có nhiều con đường hay nhiều trường hợp giúp ta giác ngộ vấn đề và cũng có nhiều vấn đề trong cuộc sống mà chúng ta cần giác ngộ…  
Nhờ giác ngộ ta điều chỉnh được hành vi cho đạt mục đích tốt nhất.
Thế hệ ngày nay có cần phải đạt đến sự giác ngộ tầm cỡ như Cồ Đàm không?

C.-  Kết luận

Ngày nay rất chân lý đã có sẵn, sự giác ngộ đã có nhiều và những phát minh khoa học phuc vụ con người rất phong phú…
Hậu thế có nhiều thuận lợi:
Phật xưa thế giới ta bà
Cũng như sanh chúng sau là tự tu
Cũng đời ác trược lờ lu
Lầu son gác tía võng dù như nay
Cũng năm cũng tháng cũng ngày
Có đâu mà được Thầy bày dạy khuyên
Cũng là hữu phước hữu duyên
Lánh đường tục lụy mới yên tu trì…
(A na Tôn giả)
Phật xưa cũng xác phàm cõi tạm
Ngài cũng giàu tình cảm như ai
Thế mà Ngài chứng Như lai
Nhờ lòng bố thí nhờ tâm nhân từ.
Ngày nay không ít người tu hành còn vướng vào những suy luận cá nhân, diễn đạt Thánh ý lệch lạc khi tâm còn động nên thường xảy ra nhiều sự khác biệt trên đường thực hiện sứ mệnh Đại Đạo kỳ ba.
Thầy đã dạy:
Gây nên cuộc gió mưa bão tố
Nền chánh truyền sụp đổ nào hay
Tưởng là còn nắm trong tay
Nào ngờ ruột mất vỏ dày còn ôm
Đạo đâu ở tánh phàm tâm tục
Pháp đâu nương lòng dục khí kiêu
Ở người biết chuộng biết chiều
Tâm hồn trong sạch nâng niu ân cần
Chứ đâu phải liệu phân chơn giả
Thấy cho tường cỏ, mạ lộn nhau
Để phân vàng, bạc, chì, thau
Vật nào quý báu thì mau nắm cầm
Đạo là cốt nơi tâm thanh tịnh
Biết tu trì phải tính mà đi.
Chúng ta chỉ cần duy nhất một đức tin vào Thượng Đế là đủ.
Thầy dạy:
Lòng con tin Đấng Cao Đài
Đạo, đời Thầy sẽ an bài cho con.
scroll back to top
NAM - THÀNH THÁNH THẤT Nguyên Thánh thất Cầu - Kho
124 - 126 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM ĐT: 08.3902.1568 - 0933.323.138 - 0933.333.138
Email: namthanhthanhthat@gmail.com - chidat32@gmail.com